بهینه‌سازی دوهدفه شبکه توزیع آب با اهداف کمینه‌سازی هزینه و نوسانات فشار


بهینه‌سازی دوهدفه شبکه توزیع آب با اهداف کمینه‌سازی هزینه و نوسانات فشار
یکی از مشکلات پايه ی در شبکه‌های توزیع آب، وجود نشت در سیستم و هدر رفت مقادیر قابل توجهی آب هست.


ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری بر روی میزان رسوب حوضه سد نهند
نوسان فشار بالای جریان در لوله‌ها به مرور وقت باعث ایجاد ترک و شکستگی در لوله‌ها و خروج مقادیر قابل توجه آب از سیستم توزیع می‌شود.


پیش بینی بارش و دبی با استفاده از سیگنال های هواشناسی در حوضه بالادست سد گلستان
با کاهش این اختلاف فشار در شبکه می‌توان باعث جلوگیری از نشت در سیستم و در نتیجه افزایش اطمینان‌پذیری سیستم شد.


بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer؛ (مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی)
در این پایان‌نامه، کاهش نوسانات فشار در شبکه از دو طریق صورت پذیرفته هست: 1- نزدیک کردن فشار در گره‌ها به فشار متوسط و 2- نزدیک کردن فشار در گره‌ها به فشار حداقل مجاز.


بررسی اثر شرایط مرزی بر نوار برشی با استفاده از روش المان منفصل
مزیت هستفاده از روش اول، تامین فشار کافی در گره‌های دوردست، کاهش فشارهای بالا در سیستم، کاهش احتمال نشت و افزایش اطمینان‌پذیری شبکه هست.


طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تشدید شده خستگی برای اتصالات لوله‌ای
همچنین در روش دوم، علاوه بر کاهش نوسانات فشار، فشار در تمامی گره‌ها به فشار حداقل نزدیک شده و کاهش قابل ملاحظه نشت از سیستم را نتیجه خواهد داد.


مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن آرمه‌ی دایره‌ای تحت بار خارج از محور و تقویت شده با FRP طولی با به کارگیری روش شیار زنی
این پایان‌نامه مدلی جهت بهینه‌سازی هموقت قطر و جانمایی لوله‌ها در شبکه‌های آبرسانی به منظور کاهش نوسانات فشار و کاهش هزینه‌ لوله‌ها با هستفاده از NSGA2 ارائه می‌دهد.


ارائه مدلی ابتکاری برای هماهنگی کارکرد تیم های نجات و ارزیابی زیان خسارات در مواقع بحران
الگوریتم NSGA2 در محیط متلب کدنویسی شده و تحلیل هیدرولیکی شبکه‌ها بوسیله نرم‌افزار EPANET2 صورت پذیرفته هست.


بررسی رفتار کمانشی لوله‌های مدفون انعطاف‌پذیر در خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزاء گسسته88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews