بررسی اثرات اندازه در مواد کامپوزیتی با استفاده از تئوری‌های پلاستیسیته‌ی گرادیانی

بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer؛ (مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی)
بررسی اثر شرایط مرزی بر نوار برشی با استفاده از روش المان منفصل
طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تشدید شده خستگی برای اتصالات لوله‌ای
مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن آرمه‌ی دایره‌ای تحت بار خارج از محور و تقویت شده با FRP طولی با به کارگیری روش شیار زنی
ارائه مدلی ابتکاری برای هماهنگی کارکرد تیم های نجات و ارزیابی زیان خسارات در مواقع بحران
بررسی رفتار کمانشی لوله‌های مدفون انعطاف‌پذیر در خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزاء گسسته
Querying a PostGIS database with a KML “shapefile”
Lazy loading relationships in Django (and other MVCs/ORMs)
Display full names in django form, not username
How can I get all the objects in a Django model that have a specific value for a ForeignKey field?
Is there a way to list Django signals?
Can I use HTTP Basic Authentication with Django?
django manage.py test auth fails
Django form redirect
Non-destructively handling Django user messages
djapian based search freezes

بررسی اثرات اندازه در مواد کامپوزیتی با استفاده از تئوری‌های پلاستیسیته‌ی گرادیانی
مشاهدات آزمایشگاهی سال‌های اخیر نشان داده هست که مقاومت و رفتار سخت‌شوندگی ماده در مقیاس میکرو و پایین‌تر از اون، علاوه بر ساختار ریز مقیاس ماده، به ابعاد سازه نیز وابسته می‌باشد.


بهینه‌سازی تکاملی سازه ها با روش به حداقل رساندن تنش های حداکثر با استفاده از تغییر ضخامت
همین امر باعث شده هست که تئوری‌های مختلف پلاستیسیته در سال‌های اخیر برای پیش‌بینی اثرات اندازه پیشنهاد شوند و توسعه‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.


ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
در این تحقیق، از تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنشی CMSG و تئوری گرادیان تنشی برای پیش‌بینی اثرات اندازه هستفاده می‌شود.


تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش ورق‌های نسبتاً ضخیم ساندویچی به روش نوار محدود دقیق
فرمول‌بندی کلی در این تئوری‌ها مشابه فرمول‌بندی تئوری پلاستیسته‌ی مرسوم می‌باشد و به سادگی در قالب روش اجزای محدود قابل هستفاده هستند.


بهینه سازی شاخص PCI در سیستم‌های مدیریت روسازی برای شهر اراک
نرم‌افزار آباکوس این امکان را فراهم نموده هست که کاربر بتواند معادلات ساختاری را توسط یک زیربرنامه به زبان فرترن موسوم به UMAT به نرم‌افزار معرفی نماید تا نرم‌افزار در فرآیند اونالیز از این معادلات ساختاری هستفاده نماید.


مکان‌یابی پارک‌های شهری با استفاده از تحلیل‌های چند معیاره مکانی مشارکتی
در تحقیق حاضر، زیربرنامه UMAT مربوط به تئوری CMSG فرمول‌بندی و تهیه می‌شود تا برای بررسی اثر اندازه، شکل هندسی و جهت گیری ذرات در رفتار ماده‌ی کامپوزیتی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


واکاوی تیرهای خم دار
نتایج حاصل از تحلیل‌های عددی برای پیش‌بینی اثر اندازه تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فنی دارند.


آشکارسازی اهداف معدنی عمده با بکارگیری تصاویر ابرطیفی (منطقه مطالعاتی: مشهد)
نتایج حاصل از بررسی اثر شکل هندسی وجهت‌گیری ذرات با هستفاده از تئوری CMSG نشان می‌دهد که حساسیت سخت‌شوندگی به شکل هندسی وجهت‌گیری ذرات در ماده‌ی کامپوزیتی با قطرهای پایین‌تر بیشتر هست و همچنین اثر جهت‌گیری ذرات (با نسبت طول به عرض چهار) بر روی سخت‌شوندگی به مراتب بیشتر از گوشه‌دار شدن این ذرات هست.


اثر زلزله های نزدیک به گسل بر روی ساختمان های بتنی بلند مرتبه با سیستم مقاوم جانبی دوگانه
بعلاوه، اثر اندازه در رفتار مکانیکی مواد کامپوزیتی با هستفاده از تئوری گرادیان تنشی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.

نتایج نشان می‌دهد که این تئوری می‌تواند اثر اندازه ذرات در مواد کامپوزیتی را در انطباق با نتایج آزمایشگاهی پیش‌بینی نماید.
82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews