بررسی تأثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی مرکب

مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک
شبیه سازی عددی پدیده پلاستیسیته ناشی از استحاله (TRIP) در فولاد زنگ نزن 201 طی فرایندهای کشش و نورد
تحلیل دینامیکی تونل تخلیه کننده تحتانی سدها تحت اثر بارهای زلزله (مطالعه موردی: سد سفیدرود)
مدلسازی احتمالی ریسک ناشی از پیامدهای سونامی در مناطق ساحلی
راهکارهای کاهش میزان نشت در سدهای خاکی و تاثیر آن بر افزایش ایمنی سد، مطالعه موردی: سد سیرجان
بررسی منحنی شکست سازه‌های فولادی با قاب مهاربندی هم محور در اثر خرابی پیش رونده حین زلزله
Querying a PostGIS database with a KML “shapefile”
Lazy loading relationships in Django (and other MVCs/ORMs)
Display full names in django form, not username
How can I get all the objects in a Django model that have a specific value for a ForeignKey field?
Is there a way to list Django signals?
Can I use HTTP Basic Authentication with Django?
django manage.py test auth fails
Django form redirect
Non-destructively handling Django user messages
djapian based search freezes

بررسی تأثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی مرکب
در سال‌های اخیر هستفاده از دیوار برشی فولادی از یک ایده به یک سیستم باربر جانبی مورد قبول آیین‌نامه‌های طراحی تبدیل شده هست.


حذف رنگزا توسط نانوذرات آهن اصلاح‌شده با نیکل در سیستم دوغابی
سیستم دیوار برشی فولادی از سیستم‌های نوین لرزه‌ای محسوب می‌شود که از سال 1994 مورد تأیید آیین‌نامه‌ی فولاد کانادا برنامه گرفته و از سال 2005 نیز آیین‌نامه فولاد آمریکا اون را به رسمیت شناخته هست.


بررسی کاربرد نانو ذرات در بهبود خصوصیات عملکردی و زیست‌ محیطی بتن آسفالتی
دیوار برشی فولادی مرکب یک سیستم نوین باربر جانبی و متشکل از یک پلیت فولادی به همراه دیوارهای بتن‌آرمه هست که به یک سمت یا هر دو سمت اون توسط برش‌گیرهای مکانیکی متصل شده‌اند.


تأثیر پارامتر‌های مختلف در اندر‌کنش تونل‌های دوقلو در خاک‌های نرم (مطالعه موردی خط یک متروی تبریز)
ضخامت کم، وزن کم و سهولت نصب از مهم‌ترین مزایای این سیستم در مقایسه با سایر سیستم‌های باربر جانبی هستند.


بررسی رفتار دینامیکی گنبدهای تک لایه‌ی فضاکار تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک
نقش صفحات بتن‌مسلح، جلوگیری از کمانش ورق فولادی قبل از تسلیم و همچنین مشارکت در سختی و مقاومت سیستم لرزه‌ای می‌باشد.


بررسی پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده آب شرب روستایی
در موارد بسیاری به دلیل نیازهای ناشی از معماری، تأسیسات و یا حتی سازه‌ای در این دیوارها بازشوهایی تعبیه می‌شود.


بررسی عبور عابران پیاده از مقطع عرضی راه های شهری از دیدگاه نظریه آشوب
وجود بازشو می‌تواند رفتار دیوار را به طرز موثری تحت تأثیر برنامه دهد.


واکاوی سازه ها در فضای حالت های کرنشی
لذا در این پژوهش، تأثیر مکان و شکل بازشو در دیوارهای برشی فولادی مرکب مورد مطالعه برنامه ‌داده می‌شود.


موقعیت بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی با توجه به اثرات P-Delta درسازه بلند با استفاده از مدل پیوسته
در این راستا ابتدا دقت و کفایت روش‌ تحلیلی برای مدل نمودن اثر بازشو روی رفتار دیوارهای برشی فولادی مرکب با مقایسه نتایج این مدل‌ها با نتایج آزمایشگاهی موجود بررسی شده و سپس اثر مکان و شکل بازشو روی مقاومت، سختی و شکل‌پذیری اون به صورت تحلیلی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.

در این تحلیل‌ها از اونالیز هستاتیکی غیرخطی (Pushover) هستفاده شده هست.

نتایج به‌دست آمده از اونالیز مدل‌های مختلف دیوار برشی در نرم افزار Abaqus نشان می‌دهد که هرچه سنترلاین بازشو به سنترلاین دیوار نزدیک‌تر شود، دیوار عملکرد مناسب‌تری خواهد داشت، همچنین بررسی‌ها روی شکل بازشو نیز نشان می‌دهد که هر چه شکل بازشو به دایروی نزدیک‌تر شود، دیوار عملکرد مناسب‌تری خواهد داشت.
76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews