بهینه‌سازی تکاملی سازه ها با روش به حداقل رساندن تنش های حداکثر با استفاده از تغییر ضخامت


بهینه‌سازی تکاملی سازه ها با روش به حداقل رساندن تنش های حداکثر با استفاده از تغییر ضخامت
در سال‌هاي اخير روش بهينه سازي تکاملي سازه‌ها موسوم بهEvolutionary Structural Optimization ( ESO ) به‌عنوان يک لوازم قايشان در طراحي سازه‌ها مورد هستفاده برنامه مي گيرد.


تاثیر اندرکنش بدنه-مخزن و فونداسیون بر خصوصیات مودال سد بتنی دو قوسی (بررسی موردی)
مبناي اين روش هستفاده از نتايج تحليل المان محدود مسئله در هر مرحله و فرآيند حذف تدريجي مواد زائد بر مبناي نتايج مي‌باشد.


بهینه‌سازی ژئومتری سدهای لاستیکی بادی و دفلکتور آن با استفاده از ABAQUS
روش ESO يکي از روش‌هاي متعدد علم بهينه سازي سازه‌ها می باشد که اولين بار در سال‌ 1992 مطرح شد و بر پايه حذف تدريجي مواد غير ضروري سازه شکل گرفته هست.


تعیین خصوصیات دینامیکی سازه ها با استفاده از جی پی اس (GPS)
]2[ در اين تحقيق، یک معیار تکاملی جدید برای مسائل مربوط به طراحی با هستفاده از تغيير ضخامت ( بر پايه به حداقل رساندن حداکثر تنش در سازه ) ارائه مي‌گردد.


بررسی خرابی پیش رنده در قابهای خمشی ویژه فولادی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک
در این راستا فایل های مختلفی برای نشان دادن توانایی هستفاده از روش بهنيه سازي تکاملي سازه ها ارائه شده هست و اين مثالها در برنامه Ansys مدل سازي و پس از اعمال واقعيات تکيه گاهي تحليل مي شوند و نهايتا در طراحي بهينه با مقايسه نتايج بدست آمده از خروجي برنامه Ansys به هدف کلي طرح مي رسيم.


بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود


ارزیابی روابط کاهندگی موجود بر اساس داده‌های شتابنگاری فلات ایران با استفاده از روش‌های کلاسیک و نوین


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews

ارزیابی رفتار سدهای خاکی با توجه به مشخصه‌های هندسی و مکانیکی هسته رسی (مطالعه موردی: سد خاکی علویان مراغه)
طراحی و بهینه‌سازی تیر کامپوزیت نیمه محصور شده شامل بتن، فولاد و FRP
مدیریت ریسک در پروژه های بازسازی پس از زلزله (مطالعه موردی: پروژه بازسازی پس از زلزله آذربایجان)
بررسی رفتار سازه‌های فولادی با سیستم قاب مهاربندی شده تحت اثر خرابی پیش‌رونده
مقایسه الگوریتمهای MOACO و NSGA-II جهت مسیریابی چندهدفه در شبکه حمل و نقل چند ساختی
تاثیرات استفاده از نانوذرات در رفتار ملات خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج
ارائه ی روشی جدید در تحلیل پایداری شیب های خاکی با استفاده از روش های تعادل حدی
اثر قطر ساقه در پوشش گیاهی بر روی جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهی
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*