مطالعه ضریب شدت تنش در ترک روسازی آسفالتی به کمک مدل اجزا محدود

بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه‏‌گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP)
بهینه‌سازی طرح اختلاط بتن غلتکی
رفتارسنجی و بررسی علل تغییرشکل‌های مشاهده شده در سد سنگریزه‌ای مسجد سلیمان با استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی بدنه و سرریز
روش حجم محدود توسعه یافته برای تحلیل تنش
تعیین مسیر مناسب برای حمل جاده‌ای گاز مایع با استفاده از GIS بر اساس معیار تصمیم گیری ANP (مطالعه‌ی موردی: کلان شهر کرج)
ارزیابی اجزاء محدود و آزمایشگاهی تیرهای سراسری پس‌کشیده بتن مقاومت بالا با تاندون‌های بدون پیوستگی، مقاوم‌سازی شده با FRP به روش NSM و EBR
Querying a PostGIS database with a KML “shapefile”
Lazy loading relationships in Django (and other MVCs/ORMs)
Display full names in django form, not username
How can I get all the objects in a Django model that have a specific value for a ForeignKey field?
Is there a way to list Django signals?
Can I use HTTP Basic Authentication with Django?
django manage.py test auth fails
Django form redirect
Non-destructively handling Django user messages
djapian based search freezes

مطالعه ضریب شدت تنش در ترک روسازی آسفالتی به کمک مدل اجزا محدود
شناسایی و پیش‌بینی ترک‌ها در انواع روسازی از چند لحاظ دارای اهمیت می‌باشند: اول اینکه می‌تواند در رسیدن به یک روش تحلیل و طراحی مناسب برای روسازی لوازم مناسبی در اختیار ما بگذارد.


استفاده از مدل‌های آزمایشی بر پایه داده‌ها در تصفیه فاضلاب
دوم اینکه هستفاده از یک روش صحیح و کارآمد برای ترمیم و نگهداری ترک‌ها بدون شناسایی درست اون‌ها امکان پذیر نخواهد بود.


تهیه منحنی‌های شکنندگی برای اتصالات فولادی در قاب‌های خمشی ویژه
منظور از شناخت ترک‌ها، شناسایی نوع ترک، شرایط ایجاد و گسترش اون و در سطح بالاتر، پارامترهایی که در تحلیل ترک به ما کمک می‌نمايند، می‌باشد.


تحلیل پارامتریک رفتار شیروانی های خاک مسلح دارای دیوار گابیونی
در این زمینه علم مکانیک شکست لوازم مناسبی برای تحلیل ترک از جنبه‌های مختلف می‌باشد.


بررسی عددی کاویتاسیون روی تاج سرریز با نرم‌افزار ANSYS و بروش CFX
در این پایان نامه به مطالعه‌ی ترک در روسازی آسفالتی و شرایط موثر بر رشد ترک با کمک مکانیک شکست پرداخته شده هست.


تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود
از مهمترین پارامترهایی که مکانیک شکست برای تحلیل ترک‌ها در اختیار ما برنامه می‌دهد ضریب شدت تنش(SIF) و تنش-T می‌باشند.


بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر شکل مقطع ورودی باکس سرریز سد گرمی‌چای بر ضریب آبگذری سرریز
این کمیت‌ها می‌تواند در پیش‌بینی خرابی یک سطح ترک خورده به کار بروند.


شبیه‌سازی عددی عملکرد یک مشعل متخلخل چند لایه‌ای
روش‌های مختلفی برای تعیین ضریب شدت تنش مورد هستفاده برنامه می‌گیرند که برای مسائل پیچیده‌تر، روش‌های عددی مناسب‌تر می‌باشند .


تخمین عمر‌‌مفید سازه‌های بتنی و تهیه نرم افزار نیمه هوشمند برای آن
از این رو در این تحقیق با هستفاده از نرم افزار اجزا محدودی ABAQUS به بررسی عددی روسازی آسفالتی دارای ترک از پایین به بالا در حالت دوبعدی تحت شرایط مختلف تاثیرگذار بر پارامترهای شکست ( ضریب شدت تنش، تنش-T ): شرایط بارگذاری هستاتیکی و دینامیکی، ضخامت‌های لایه‌های روسازی، جنس لایه‌ها و زاویه و ابعاد ترک و همچنین خصوصیات دینامیکی لایه های روسازی پرداخته شد.

نتایج این تحقیق نشان داده هست که افزایش ضخامت و مدول الاستیسیته لایه‌های روسازی بجز لایه آسفالت موجب کاهش ضریب شدت تنش (مخصوصا در مد I) در نوک ترک خواهد شد و لی نتایج برای لایه آسفالت عکس این مطلب را نشان می‌دهد.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که وجود بار افقی باعث می‌شود تا دامنه تاثیر‌گذاری بار ترافیک بر رشد ترک محدود به مجاورت ترک نباشد و این دامنه تا فاصله های دورتر از ترک نیز ادامه یابد.

با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش سرعت بارگذاری تا رسیدن به سرعت km/h 60 موجب افزایش ضرایب شدت تنش در نوک ترک خواهد شد ولی سرعت های بیشتر موجب کاهش این ضرایب خواهد شد.

همچنین افزایش ضریب میرایی آسفالت باعث می‌شود تا در صورت وجود سرعت‌های بالا عمر روسازی کاهش یابد.
76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews