ارائه روابط پیشنهادی برای تیرهای I شکل سراسری مقاوم سازی شده (به کمک CFRP) و نشده پس کشیده دارای بتن خودمتراکم و معمولی مقاومت بالا


ارائه روابط پیشنهادی برای تیرهای I شکل سراسری مقاوم سازی شده (به کمک CFRP) و نشده پس کشیده دارای بتن خودمتراکم و معمولی مقاومت بالا
سازه‌های بتنی پیش تنیده به یکی از دو روش پیش کشیده و یا پس کشیده اجرا می گردد.


بررسی پارامتر‌های پاسخ لرزه‌ای ساختمان های بلند فولادی با سیستم دوگانه قاب محیطی بیرونی مهاربندی شده و قاب محیطی خمشی درونی تحت اثر رکورده
در روش موخر، پس کشیدگی با کابل دارای پیوستگی و یا با کابل بدون پیوستگی ، انجام می گیرد.


بررسی تأثیرات برخی پارامترهای محیطی در دقت مکانی آتش‌های ثابت کشف‌شده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS
امروزه بدلیل مزایای قابل توجه، هستفاده از کابل‌های بدون پیوستگی در سازه‌های پس-کشیده امری رایج هست.


پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)
اگر چه در اجرا، اغلب تیرهای بتنی پس کشیده با فولاد بدون پیوستگی به صورت سراسری می‌باشد، اما تحقیقات بسیار کمی در مورد رفتار چنین اعضائی موجود هست.


بهینه‌یابی هندسه سیستم شبکه قطری تحت بارگذاری باد با روش جستجوی جهتی شبه تصادفی
در اعضاء سراسری پس کشیده با کابل فاقد پیوستگی، هستفاده از بتن با کیفیت و مقاومت بالا منجر به صرفه اقتصادی چنین اعضایی می‌گردد.


تلفیق اطلاعات بافتی و طیفی جهت شناسایی تغییرات در مناطق شهری از تصاویر ماهواره‌ای با روش های مقایسه مستقیم و پس از طبقه بندی
کاربرد بتن خودمتراکم (بتن بدون نیاز به ویبره) مقاومت بالا ، در جهان و اخیرا در کشور در حد بسیار محدودی، رو به گسترش هست.


امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه شده قبل از کلر زنی برای تولید و عمل آوری بتن
با توجه به مزیت‌های این نوع بتن نسبت به بتن معمولی (بتن با نیاز به ویبره)، بررسی تاثیر اون بر عملکرد سازه‌ای اعضای سراسری پس‌کشیده فاقد پیوستگی از قبیل: افت نیرو در کابل‌های پس‌کشیده، افزایش تنش در کابل‌های پس‌کشیده تحت بارگذاری، شکل‌پذیری (که در مناطق زلزله خیز حائز اهمیت هست)، بازپخش لنگر و .......


محاسبه و ارائه خودکار دقت هندسی و تمامیت عوارض خطی در اطلاعات مکانی مردم‌گستر
امری ضروری و نیازمند تحقیق هست.با وجود اینکه نصب کامپوزیت‌های پلیمری بر سطح کششی چنین اعضائی، بمنظور مقاوم سازی اونها، جهت افزایش احتمالی ظرفیت باربری نهایی و قابلیت سرویس، به عنوان یک تکنیک مقاوم ‌سازی کارامد در صنعت بتن پیش‌تنیده شناخته شده هست، اما تحقیقات در این زمینه بسیار اندک می‌باشد.


مدل‌سازی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در معابر درون شهری
از اینرو در این رساله به بررسی عملکرد تیرهای سراسری پس‌کشیده (با کابل فاقد پیوستگی)، ساخته شده با دو نوع بتن، معمولی و خودمتراکم مقاومت بالا و مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری پرداخته شده هست.تعداد هشت عدد تیر سراسری I شکل، پس‌کشیده با کابل فاقد پیوستگی و دارای بتن معمولی و خودمتراکم مقاومت بالا، ساخته شد و پس از مقاوم سازی دو عدد از اونها با الیاف پلیمری از جنس کربن (CFRP)، در نواحی لنگر مثبت و منفی و نصب انواع حسگرها، پایش تیرها قبل و سپس بارگذاری تا مرحله تخریب انجام گرفت.

پارامترهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل نوع بتن، % فولاد غیر پیش‌تنیده و تاثیر مقاوم سازی (CFRP)، می‌باشد.

میزان افت نیروی پس -کشیدگی، تنش در فولادهای پس‌کشیده بدون پیوستگی، شکل پذیری و بازپخش لنگر در تیرهای با و بدون مقاوم سازی، پایش و مورد ارزیابی و مقایسه اونها با مباحث تئوری، برنامه گرفت.

نتایج حاکی از اونست که میزان افت ‌های بلندمدت و مقدار افزایش تنش‌در کابل‌های پس‌کشیده تحت اثر بارگذاری در حالت نهایی در تیرهای ساخته شده با بتن خودمتراکم مقاومت بالا نسبت به بتن معمولی مقاومت بالا کمتر می‌باشد.

مقاوم سازی تیرهای پس‌کشیده در ناحیه ممان مثبت ومنفی باعث کاهش تنش در کابل‌های پس‌کشیدگی در حالت نهایی، افزایش باربری و کاهش شکل‌پذیری و بازپخش گردید.
70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews

بکارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی، مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ
بررسی رفتار و مقاوم‌سازی دیوارهای بلوک سیمانی با استفاده از ورق GFRP و با انجام آزمایش نیروی جانبی افزاینده درون صفحه‌ای
اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان بتنی منظم
طبقه‌بندی ترکیبی شئ‌گرا و دانش‌بنیان تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا در مناطق شهری
تلفیق سیستم‌های سنجش از دور و اطلاعات مکانی برای پیش‌بینی تغییرات پوشش زمین با روشهای مبتنی بر علوم شناختی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد ریزدانه‌ی غیر خمیری بر مقاومت زهکشی نشده‌ی ماسه پس از اعمال بار دوره‌ای
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*