بررسي تأثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب


بررسي تأثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب
بتن به عنوان يکي از مهمترين و پرکاربردترين مصالح ساختماني ارزان قيمت با شکل‌پذيري مناسب در صنعت ساختمان مي‌باشد.


بررسی لنگی برشی در پلان‌های غیرمستطیلی در سیستم قاب لوله‌ای در ساختمان‌های بلند بتنی
با توجه به ميزان مصرف بالاي بتن و نياز روزافزون به توليد سيمان، توجه به اثرات مخرب زيست محيطي اين ماده، ازجمله سهم حدود 7 %ي انتشار گاز 〖"CO" 〗_2 در جو، مصرف قابل ملاحظه‌ي انرژي از قبيل برق و سوخت فسيلي، امري اجتناب ناپذير بوده و ارائه محصولات جايگزين جهت حرکت در مسير توسعه‌ي پايدار، اصلي ضروري به شمار مي‌آيد.


بررسی طرح روسازی بتنی و فاکتور دوام در باند بتنی فرودگاه تبریز
يکي از راهکارهاي توليد بتني سازگار با محيط زيست و کاهش مصرف OPC يا سيمان‌هاي پرتلند معمولي، هستفاده از چسباننده‌هاي پوزولاني فعال شده مي‌باشد.


تأثیر پارامترهای زلزله و لرزه‌ای سازه در تحلیل دینامیکی افزایشی
بتن تحت واقعيات محيطي مخرب به سرعت و در مدتي کمتر از وقتي که به عنوان عمر مفيد براي اون در نظر گرفته شده هست آسيب ديده و مقاومت خود را از دست مي‌دهد.


مدلسازی عدم قطعیت ریزمقیاس نمائی آماری برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش در ایران
اين مسئله در سازه‌هايي همچون سدها، نيروگاه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها که عمر بهره‌برداري از اون‌ها بسيار زياد بوده و هزينه‌ي تعمير و نگهداري اون‌ها در بسياري موارد از هزينه اوليه ساخت بالاتر هست از اهميت ايشانژه‌اي برخوردار هست.


ارائه روش‌هایی جهت افزایش شکل‌پذیری دیوار برشی فولادی دارای بازشو
از شرایط مخرب فيزيکي مي‌توان به فرآيند يخ و ذوب اشاره نمود.


ارزیابی عددی نقش لایه‌های تسلیح کننده خاک بر رفتار لوله‌های مدفون تحت اثر بارهای دینامیکی
چنان‌چه بتني دوام کافي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب را نداشته باشد با قرار‌گيري در واقعيات يخبندان در مدتي بسيار کمتر از عمر مفيد خود از بين خواهد رفت.


مشکلات حمل و نقل و ترافیک در بافت فرسوده شهری با مطالعه موردی بافت فرسوده محله عامری شهر اهواز
هر چند بتن‌هايي با مقاومت فشاري بالا معمولاً مقاومت بيشتري در برابر حملات فيزيکي و شيميايي محيط مخرب از خود نشان مي‌دهند، اما شرایط ديگري چون نفوذپذيري و تراکم ساختار داخلي بتن و چيدمان حفره‌هاي موجود در بتن نيز مي‌تواند تأثير بسزايي در دوام بتن داشته باشد.


حذف رنگزا به روش انعقاد الکتریکی/ شناورسازی الکتریکی با الکترودهای آلومینیومی
هدف از انجام اين پايان نامه بررسي تأثير پوزولان متاکائولين و الياف پلي‌پروپيلن بر مقاومت و دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب هست.

بتن قليا فعال سرباره‌اي از طريق فعال سازي سرباره‌ي کارخانه‌ي ذوب‌آهن اصفهان به کمک محلول قليايي متشکل از هيدروکسيد سديم و سيليکات سديم و ترکيب با سنگدانه‌ي معمولي توليد شده هست.

به دليل اينکه در اين تحقيق هدف بررسي تأثير متاکائولين و الياف بوده هست در همه‌ي طرح‌ها از يک طرح اختلاط ثابت هستفاده شده هست و تنها پارامترهاي متغير در طرح‌هاي اختلاط، مقادير متاکائولين و الياف مورد هستفاده مي‌باشد.

در تهيه‌ي طرح‌ها از يک طرح شاهد فاقد متاکائولين و دو طرح با جايگزيني مقادير 10 و 20 % وزني متاکائولين هستفاده شده هست.

ديگر طرح‌ها از اضافه کردن 1/0، 3/0، 5/0 و 7/0 % حجمي الياف پلي‌پروپيلن به سه طرح مذکور به دست آمده‌اند.

بنابراين با در نظر گرفتن حالت‌هاي ترکيبي در مجموع از 15 طرح اختلاط هستفاده شده هست.

از هر کدام از اين طرح‌ها تعداد 22 نمونه‌ي مکعبي 10 سانتي‌متري ساخته شده که بر رايشان اين نمونه‌ها آزمايش مقاومت فشاري و آزمايش‌هاي مربوط به چرخه‌هاي يخ و ذوب انجام شده هست.

نمونه‌ها مطابق با هستاندارد ASTM C666-B تحت آزمايش يخ و ذوب برنامه گرفتند.

براي مقايسه‌ي عملکرد طرح‌هاي اختلاط در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب آزمايش‌هاي مقاومت فشاري، تغيير طول، تغيير وزن و تغيير جذب آب سپس اتمام سيکل‌هاي يخ و ذوب بر رايشان نمونه‌ها انجام شد.

نتايج آزمايش‌ها نشان دادند که جایگزینی متاکائولين به ميزان 10 % وزني علاوه بر افزايش مقاومت فشاري باعث بالا رفتن دوام بتن نيز مي‌شود.

همينطور هستفاده از 1/0% حجمي الياف دوام بتن در برابر يخ و ذوب را افزايش مي‌دهد.
70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews