تهیه مدل تصمیم‌سازی در انتخاب شکل و مکان‌یابی نقاط اجرای تقاطعات غیرهمسطح شهری – مطالعه موردی: شهر سنندج


تهیه مدل تصمیم‌سازی در انتخاب شکل و مکان‌یابی نقاط اجرای تقاطعات غیرهمسطح شهری – مطالعه موردی: شهر سنندج
احداث تقاطعات غیرهمسطح در شبکه معابر شهری با هدف ایجاد جریان ترافیک پیوسته، افزایش ظرفیت و همچنین جداسازی فیزیکی مسیرهای ترافیکی به منظور کاهش تعداد برخوردهای ممکن بین وسایل نقلیه با عابرین پیاده و یا وسایل نقلیه با یکدیگر، صورت می‌گیرد.


تحلیل فاصله عبور زمانی در تقاطع‌های با کنترل ایست دو طرفه (مطالعه موردی: شهر رشت)
با این وجود احداث یک تقاطع غیرهمسطح می‌تواند منجر به افزایش وقت سفر و تاخیر در تقاطعات مجاور اون گردد و همچنین عواملی مانند توپوگرافی منطقه، وجود تاسیسات و زیرساخت‌های شهری، مسائل زیست‌ محیطی، فنی و شهرسازی، احداث اینگونه تقاطعات را محدود می‌نمایند.


بررسی اثر خواص مصالح سنگی بر دوام پوششهای رنگی مورد استفاده برای سطوح آسفالتی
براین پايه انتخاب محل بهینه احداث تبادلات درون شهری در ابتدا مستلزم آگاهی از پارامترهای موثر در فرآیند تصمیم‌گیری اون بوده و در گام بعدی می‌بایست پارامترهای مذکور را در قالب یک شبکه تصمیم‌گیری با ارتباطات داخلی و خارجی و بازخوردها توسط ابزارهایی همچون روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) مورد مطالعه برنامه داد.


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار چلیکی دولایه
لذا با توجه به میزان اهمیت این تقاطعات، ارائه الگویی که انتخاب مناسبترین گزینه‌ها را تسهیل نماید، حائز اهمیت بسزایی هست.


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار چلیک تک لایه
اصلی‌ترین محور این پایان‌نامه و دیدگاه جدید اون، نحوه تشکیل ساختار تحلیل شبکه‌ای در انتخاب محل تقاطع غیرهمسطح می‌باشد.


الگوریتم آنالیز و طراحی سازه ای ایستگاه های مدفون مترو در مجاورت آب های زیرزمینی مطالعه موردی ایستگاه A2-1 خط2 قطار شهری تبریز
در ساختار مدل تحلیل شبکه‌ای، انتخاب محل تبادل به دلیل ارتباط درونی و بازخوردهایی که برخی از معیارها با هم دارند و همچنین ارتباط بیرونی معیارها با یکدیگر و یا با سناریوها، می‌تواند برای هر مطالعه موردی دیگر با تغییرات جزئی به کار رود.


بررسی رفتار اتصالات قاب سبک فولادی (LSF) در برابر اثر انفجار
در پایان‌نامه حاضر ابتدا قسمتی از شهر (شهر سنندج) که ترافیک بالایی داشت انتخاب گردید و با وارد کردن بار ترافیک مربوط به سال 1385 و تغییر دادن نقاط اجرای تبادل در نرم‌افزار شبیه‌ساز ترافیکی AIMSUN، شانزده سناریو تعریف شدند.


ارائه‌ی مدل رفتاری انتخاب شیوه‌ی سفرهای کاری تحت تأثیر سیاست‌های مدیریتی، مطالعه موردی: محدوده زوج یا فرد شهر تهران
سپس پارامترهای ترافیکی بدست آمده از این شبیه‌ساز با معیارهای تاثیرگذار دیگر که در مدل تصمیم‌گیری تهیه شده بودند (با توجه به محل تقاطع و ارجحیت پارامترها به هر کدام از معیارها وزن خاص خود داده شد)، توسط نرم‌افزار تصمیم‌گیری Super Decisions تحلیل‌ گردید و بهترین گزینه‌ها رتبه‌بندی شدند.


کارایی شیوه‌های تابع ‌نخستین‌گیری در واکاوی لرزه‌ای سازه‌ها
در نهایت بر روی این معیارها تحلیل حساسیت انجام گرفت و هر معیاری که تاثیر معنی‌داری در نتیجه‌گیری داشت، با دقت بیشتری بررسی گردید.

نتایج حاصله حاکی از اون هست که ساخت تقاطع غیرهمسطح تنها در یک نقطه (تقاطع انقلاب) از محدوده انتخاب شده به دلیل نوع توپوگرافی، حادثه خیز بودن و بهبود شرایط ترافیکی با وزن نرمال شده‌ 0.0815 بهترین گزینه بوده، بگونه‌ای که این سناریو دارای اختلاف معنی‌دار با گزینه دوم (سناریوی هشتم) با اختلاف بیش از5 %، می‌باشد.

در بخش انتهایی پایان‌نامه فلوچارتی تهیه و برپايه اون نوع بهینه تبادل برای یک موقعیت خاص، با توجه به شرایط محل ارائه گردید.
82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews