مدلسازی خطی و غیرخطی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم


مدلسازی خطی و غیرخطی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم
بتن خودمتراکم، بدلیل روانی بسیار خوب سبب افزایش سرعت و کیفیت بیشتر در اجرا، گردیده که این امر باعث گسترش روز افزون اون در صنعت ساختمان شده‌است.


بررسی اثر میانقاب‌های بنایی بر خرابی پیشرونده
کارایی بالای این نوع بتن در اجرای پروژه‌های عمرانی در عصر حاضر که دارای حجم بسیار زیاد آرماتورو سطح گسترده بتن‌ریزی هست، می‌تواند مفید باشد.


مطالعه توزیع تنش‌های پسماند و تغییر شکل‌های ناشی از عملیات جوشکاری در اتصالات خمشی قاب‌های فولادی به روش اجزا محدود
همچنین هستفاده از نوع بتن می‌تواند در محاسبات و نحوه قالب‌بندی خصوصا در ارتفاع زیاد نقش موثری در کاهش هزینه‌ها داشته باشد.


آشکارسازی ساختمان از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از عوارض محلی
با این خصوصیات و مزایا در کاربرد، بتن خودمتراکم کاربرد فراگیری در پروژه‌های عمرانی خواهد داشت.


تحلیل سه‌بعدی معادله تحکیم تحت جریان هیدرولیکی شعاعی - عمودی
با توجه به افزایش کاربرد، روشهای طراحی طرح اختلاط بهینه این نوع بتن می‌تواند، با کاهش هزینه‌ها، موجب تمایل بیشتر کارفرمایان، به هستفاده و حفظ کیفیت مناسب اون و همچنین صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه‌های تولید و ساخت در ضمن حفظ کیفیت و خصوصیات مناسب گردد.


بررسی روشهای افزایش مقاومت نمونه‌های کامپوزیتی در برابر برخورد گلوله
در این تحقیق، ابتدا به معرفی بتن خودمتراکم و خواص بتن خودمتراکم و سپس روشهای مختلف طراحی طرح اختلاط بتن پرداخته و روشهای بهینه‌سازی، با بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری به تعیین مقادیرطرح اختلاط (سیمان، شن، ماسه، آب، فوق‌روان‌نماينده و مواد پودری) به عنوان متغیرهای تصمیم، مقدار مقاومت فشاری به عنوان تابع هدف و ملاحظات آیین‌نامه‌ای و شرایط اجرایی به عنوان محدودیتهای مربوط به مدل و همچنین معرفی روشهای رایج ریاضی طرح اختلاط و مقایسه اونها، پرداخته و طرح اختلاط بهینه برای بتن خودمتراکم با مقاومت بالا ارائه شده‌است.


بررسی ورق اتصال وسط در بادبند ضربدری و تاثیر آن روی رفتار بادبند
نتایج نشان می‌دهد که طراحی بهینه طرح اختلاط بتن خودمتراکم با مقاومت بالا وابستگی زیادی به انتخاب نوع متغیرهای تصمیم، تابع هدف و محدودیتهای معرفی شده و همچنین پارامترهای زیادی از نسبت مواد تشکیل دهنده اجزاء اون دارد.


بررسی رفتار ورق اتصال میانی به تیر در بادبند همگرای شورون (هشتی شکل)


مدلسازی انتخاب فرودگاه و خطوط هوایی توسط مسافران در مناطق چند فرودگاهی


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews