بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری


بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری
حملات تروریستی اخیر در سراسر جهان، مانند حادثه مرکز تجارت جهانی، نشان می‎دهد که متاسفانه فعالیت‎های تروریستی افزایش یافته هست.


ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختار سازه ای قاب - دیوار در ساختگاه های حوزه نزدیک گسل
یک نوع از حملات تروریستی رایج هستفاده از مواد منفجره می‎باشد.


مطالعه الگوی جریان پیرامون آب شکن T شکل جاذب و دافع مستقر در قوس 90 درجه، تحت تاثیر سازه محافظ جاذب و دافع
همچنین، انفجارهای ایجاد شده در سایت‎های پتروشیمی و غیره که بر اثر حادثه ایجاد می‎شوند یکی از تهدیداتی هست که در این زمینه متوجه سازه‎های موجود می‎باشد.


شبیه‌سازی اثرات سیستم حمل و نقل شهری بر مکان گزینی سکونتگاه و الگوی سفر خانوارها
انفجارها می‎توانند سبب آسیب شدید به ساختمان‎ها شوند و گاهی سبب خرابی پیشرونده و کامل می‎شوند.


مقایسه استفاده از دو نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/TiO2 و پلی‌آنیلین/گرافن در حذف رنگزا از محلول‌های آبی
فشارهای ناشی از انفجار یکی از مخرب‎ترین بارهایی هست که سازه ممکن هست تجربه کند.


انتخاب سیستم ساختمانی مناسب در مقایسه سیستم های نوین (D3 پانل و ICF) و سنتی با رویکرد مدیریت ساخت
در حالی که طراحی سازه‎ها برای انفجارهای بزرگ، ممکن هست گران و غیرعملی باشد، مهندسان به دنبال روش‎هایی هستند که از خرابی ناشی از بمب‎های خودرویی و بسته ای جلوگیری نمایند.


بررسی تثبیت خاک مارن تبریز با پودر لاستیک بعنوان ماده تثبیت کننده باز یافت شده از لاستیک کهنه
در این تحقیق، رفتار سازه‎های مخازن هوایی در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی برنامه خواهد گرفت.


مدلسازی عددی اثر نوع و چینش آرمور در روگذری موج از موجشکن های توده سنگی
مخازن ذخیره امروزه بطور گسترده ای در صنایع تولید فراورده‎های نفتی و همچنین در تاسیسات آبرسانی مورد هستفاده برنامه می‎گیرند و از این لحاظ جزء شریان‎های حیاتی و زیرساختی محسوب می‎گردند.


ارائه مدل تحلیلی رفتار لرزه ای پایه پلها با در نظر گیری اثرات اندرکنش خاک- سازه
لذا بررسی رفتار اون‎ها در برابر وقایعی نظیر انفجار بسیار حائز اهمیت می‎باشد.

نخست بررسی کاملی بر روی منابع مطالعاتی موجود و تحقیقات سایر محققین انجام خواهد شد.

در ادامه مبانی تئوری مسئله تحقیق بررسی گشته و رفتار سازه در برابر بارهای وارده از طریق شبیه سازی عددی بررسی خواهد شد.

بدین منظور از نرم‎افزار اجزاء محدود ABAQUS هستفاده خواهد شد.

پارامترهای مختلف مسئله نظیر وضعیت بار، میزان و فاصله مواد منفجره تا سازه، هندسه مسئله و غیره در سطوح مختلف مورد ارزیابی برنامه خواهند گرفت تا تاثیر هر پارامتردر رفتار سازه بدست آید.

نتایج نشان داده هست که رابطه تقریبا مستقیمی بین بزرگی بار و مقدار کرنش حداکثر متناظر با اون در مخزن وجود دارد.

به علاوه، در انفجار‎های خارج از مرکز مخزن، تنش حداکثر عموما در نقاطی در ارتفاع کمتر نسبت به نقطه انفجار رخ می‎دهد.
88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews