طراحی چارچوب مفهومی برای تحلیل و مدیریت اطلاعات مکانی در حوزه آلودگی هوا


طراحی چارچوب مفهومی برای تحلیل و مدیریت اطلاعات مکانی در حوزه آلودگی هوا
آلودگی هوا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بشر به خصوص در شهرهای بزرگ می‌باشد که اثرات زیان باری بر روی سلامت انسان، موجودات زنده، محیط‌زیست و آب و هوا دارد.


توسعه یک سیستم توصیه‌گر مبتنی بر داده‌کاوی قیمت املاک برای خرید و فروش املاک
آلودگی هوا یک پدیده بسیار پیچیده هست که نیازمند مشارکت طیف وسیعی از ارگان ها، ساوقت‌ها، مدیران، تصمیم گیران، متخصصان، محققان و امت عادی دارد.


ارائه الگوی معماری مسکن در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی محله سیروس تهران)
عملکرد صحیح هر کدام از این مولفه ها می‌تواند موجب کنترل و بهبود این چالش بزرگ شود.


تعیین ضخامت بهینه بتن و بررسی شکل پذیری دیوارهای برشی بتنی با هسته فلزی (کامپوزیت)
این عملکرد صحیح وقتی محقق می‌شود که هر کدام از این مولفه ها در قالب یک چارچوب و سیستم که به درستی طراحی‌شده و تمام جوانب لازم در اون لحاظ گردیده به درستی عمل نمایند.


اندازه گیری جمع شدگی خودزا در بتن خودمتراکم و روش های کاهش آن
بنابراین نیاز هست که چارچوب‌های دقیقی برای آلودگی هوا طراحی شوند.


بررسی خواص مهندسی بتن‌های معمولی و خود تراکم دارای الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن حاوی میکروسیلیس و نانو سیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج
قابلیت ها و توانایی های سیستم اطلاعات مکانی (GIS) از یک سو و وابستگی بسیار زیاد آلودگی هوا به فاکتورهای مکانی و جغرافیایی از سوی دیگر، هستفاده از سیستم اطلاعات مکانی را در حوزه آلودگی هوا ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.


بررسی عملکرد هوادهی سرریزهای پلکانی برای جریان رویه‌ای
اغلب مطالعات و کارهای صورت گرفته در حوزه آلودگی هوا بخشی از این معضل را مورد بررسی برنامه می‌دهند و کمتر دیدی کامل و جامع به کل فرآیندی که داده طی می‌کند وجود دارد.


بررسی تاثیرات آتش سوزی بر رفتار سگمنت ها
چارچوب های فعلی تحلیل و مدیریت داده ها از محدودیت ها و مشکلات مختلفی برخوردارند، این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و با درآمد کمتر به روشنی مشاهده می گردد.


مدل توزیع آلاینده منواکسیدکربن در شهر تهران با استفاده از GIS و ارائه روش پالایش آن
عدم جواب گویی به نیازهای کاربران مختلف، عدم مشارکت مناسب امت و هستفاده از شیوه های سنتی و پرهزینه برای جمع آوری داده از جمله محدودیت های چارچوب های فعلی تحلیل و مدیریت داده ها در حوزه آلودگی هوا محسوب می شوند.

در این پژوهش، ابتدا نقاط ضعف و قوت چارچوب های فعلی تحلیل و مدیریت اطلاعات در حوزه آلودگی هوا و روندی که داده طی می کند، شناسایی می گردد، سپس برپايه اونها چارچوبی مفهومی برای تحلیل و مدیریت بهتر اطلاعات در حوزه آلودگی هوا ارائه می گردد که در اون کارها و اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام شوند، بیان شده هست.

با هستفاده از این چارچوب که نیازهای کاربران مختلف در حوزه آلودگی هوا را نیز در نظر می گیرد می توان برای بهبود چارچوب های فعلی هستفاده نمود و یا از اون به عنوان مبنای ایجاد چارچوب های جدید برای تحلیل و مدیریت اطلاعات آلودگی هوا بهره جست.

چارچوب پیشنهادی از تکنولوژی های جدید برای کاهش محدودیت ها و مشکلات در حوزه جمع آوری داده های مورد نیاز هستفاده می نماید و نیازهای کاربران مختلف را لحاظ کرده و روندی که باید برای تولید محصولات و خروجی های مورد نظر برای پاسخگویی به نیازها طی شود را ارائه می نماید.

در انتها شهر شهرستان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و تحلیل های مکانی و وقتی نیز با هستفاده از روش خوشه بندی سلسه مراتبی تجمعی، تحلیل مولفه های اصلی و روش های درونیابی به منظور شناخت تغییرات مکانی و وقتی آلودگی هوای اون در سال 1392 صورت گرفته هست.
88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews