مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار با دیوار برشی فولادی صاف


مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار با دیوار برشی فولادی صاف
مطالعات آزمایشگاهی و عددی انجام‌شده در سه دهه گذشته نشان داده‌ هست که دیوار برشی فولادی یک سیستم موثر و اقتصادی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله هست.


مطالعه عددی تاثیر حفاری جدید روی تونل موجود
طراحی مناسب این دیوارها، شکل‌پذیری بیشتر، سختی زیاد، چرخه هیسترزیس پایدار و ظرفیت جذب انرژی بیشتری را در پی خواهد داشت.


ترکیب احتمالاتی دو بعدی بزرگا-فاصله و شبیه‌سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی خطر زلزله
این دیوارها معمولاً در دو نوع سخت شده و سخت نشده ساخته می‌شوند.


مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بارهای جانبی
انواع سخت شده ازنظر عملکرد لرزه‌ای و نیز مسائل بهره‌برداری مناسب‌تر می‌باشد، ولی به خاطر وجود سخت‌نماينده‌های متعدد و جزئیات اجرایی فراوان، باید وقت و هزینه زیادی برای ساخت اون‌ها صرف گردد.


ارزیابی قابلیت اطمینان پایداری شیب‌های خاکی محدود با استفاده از روش تحلیلی ترکیب منحنی توزیع متغیرهای تصادفی
در سال‌های اخیر به‌کارگیری ورق موج‌دار به‌عنوان جان شاه‌تیر پل‌ها و سوله‌های صنعتی رو به افزایش هست.


بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته‌شده با نانوسیلیس، میکروسیلیس و ولاستونیت
با توجه به‌سختی خارج از صفحه قابل‌ملاحظه ورق‌های موج‌دار، این نوع ورق‌ها از مقاومت کمانشی به‌مراتب بیش‌تری نسبت به ورق تخت برخوردار بوده که با به‌کارگیری اون به‌عنوان جان تیرورق، علاوه بر کاهش ضخامت موردنیاز جان، ضرورت هستفاده از سخت‌نماينده نیز مرتفع می‌شود.


شناخت منشا رسوبات و تخمین نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در بخشهای ساحلی کمتر توسعه یافته استان سیستان و بلوچستان
در این پایان‌نامه به بررسی رفتار این ورق‌ها در دیوار برشی فولادی می‌پردازیم.


ارائه یک الگوریتم محاسباتی برای ساده‌سازی تحلیل احتمالاتی پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها
در این پایان‌نامه 6 مدل دیوار برشی فولادی با ورق صاف در ضخامت‌های متفاوت و ورق موج‌دار در ضخامت‌، زاویه موج و تعداد نیم موج متفاوت تحت بار سیکلیک موردبررسی قرارگرفته هست.


سامانه احتمالاتی هشدار سیل رودخانه‌ای با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان
22 مدل نیز شامل ورق موج‌دار تحت بار سیکلیک موردبررسی قرارگرفته هست.

این بررسی با هستفاده از نرم‌افزار اجزای ‌محدودANSYS12.1 و با در نظرگیری تحلیل غیرخطی هندسه و مصالح انجام‌شده هست.

درنهایت مشاهده گردید در دیوار برشی فولادی با افزایش ضخامت ورق صاف و موج‌دار میزان جذب انرژی و سختی افزایش می‌یابد و همچنین موج‌دار کردن ورق نقش به سزایی در افزایش مقاومت و سختی دیوارهای برشی با ورق موج‌دار در مقایسه با دیوارهای برشی با ورق صاف در ضخامت بیش از 4 میلی‌متر دارد.
88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews