مقاوم‌سازی ساختمان‌های آجری غیر مسلح موجود با استفاده از دیوار آجر مسلح


مقاوم‌سازی ساختمان‌های آجری غیر مسلح موجود با استفاده از دیوار آجر مسلح
گستردگی ساختمان های آجری به عنوان مسکن بیش از سی % امت جهان بر کسی پوشیده نیست.


بررسی امکان فروافتادن عرشه پلهای بتنی پیش‌ساخته یا نشیمنگاه الاستومری تحت اثرات ناشی از زلزله
سازه های آجری غیر مسلح، در سراسر دنیا بویژه در ایران و در شهرهای کوچک سهم عمده انواع ساختمان را به خود اختصاص داده اند.


محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند، با هستفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند .سازه های آجری معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند.


طراحی بهینه حوضچه‌های آرامش نوع 2 و 3
در این پژوهش، یکی از راه حل های اصولی که هستفاده از سیستم آجر مسلح می باشد جهت مقاوم سازی دیوارهای آجری غیر مسلح موجود مورد بررسی برنامه گرفته هست.


مطالعه رفتار استاتیکی مصالح مخلوط ریزدانه و درشت‌دانه مورد استفاده در سدهای خاکی
این بررسی جهت ارزیابی رفتار دیوار آجری مقاوم سازی شده با آجر مسلح، مدلسازی دیوار آجری غیر مسلح و تقویت شده با هستفاده از نرم افزارهای المان محدود ABAQUS انجام شده و پارامترهای موثر ومتغیر مسئله شامل تعداد دهانه های دیوار، نوع دیوار، کیفیت ملات و آجر غیر مسلح، اندازه میلگردها با انجام اونالیزهای غیرخطی بار افزون به کار گرفته شده و مقایسه نتایج حاصل برای پارامترهایی شامل مقاومت، سختی، شکل پذیری و ضریب رفتار انجام شده هست.


نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)
نتایج نشان داد که در مقاوم سازی با هستفاده از دیوار مصالح بنایی مسلح، عملکرد پارامترهای لرزه ای سازه شامل سختی، مقاومت، شکل پذیری و ضریب رفتار به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت.


تاثیر طرح اختلاط بر مقاومت رویه‌های آسفالتی در برابر لغزندگی


ارزیابی بتن‌های ساخته شده با سیمان‌های آمیخته (با ساختن آزمونه‌های بتنی)


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews