بررسی تأثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن مسلح تقویت شده با FRP


بررسی تأثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن مسلح تقویت شده با FRP
در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه مهندسی زلزله و طراحی سازه‌ها انجام گرفته هست به گونه‌ای که امروزه با اعتماد و اطمینان بیشتری می‌توان سازه‌های مقاوم در برابر زلزله را طراحی نمود.


مطالعه تجهیزات کنترل ترافیک برای کاهش تصادفات در راههای برونشهری
با این حال بسیاری از سازه‌های بتنی به دلایل متفاوتی ضوابط آیین‌نامه‌های جدید را ارضا نمی‌کند، لذا ارائه روش‌های مقاوم سازی، بهسازی و تعمیر چنین سازه‌هایی لازم هست، که در این بین هستفاده از پوششFRP یکی از بهترین و مؤثرترین روش‌ها هست.


بررسی رفتارهای تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده تحت اثر باگستر یکنواخت
هم‌چنین می‌توان بیان داشت که، محصورسازی با FRP باعث تغيير رفتار بتن و در نتيجه تغيير رفتار سازه مي‌گردد.گاهی به علت مسائل معماری و زیبایی و گاهی مسائل فنی نامنظمی‌هایی به سازه‌ها اعمال می‌شود، آیین‌نامه زلزله ایران (استاندارد 2800) در مورد ساختمان‌های نامنظم بحث می‌کند و نامنظمی در ارتفاع را به سه نوع نامنظمی سختی، نامنظمی جرم و نامنظمی مقاومت تقسیم بندی نموده و در مورد اونالیز لرزه‌ای سازه‌های نامنظم طراحان را ملزم به هستفاده از روش‌های دینامیکی می‌کند.


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی
یکی از انواع نامنظمی در ارتفاع که بعضی از آیین‌نامه‌ها همچون سیاک (انجمن مهندسان سازه کالیفرنیا) به اون اشاره کرده هست، سازه‌های با اختلاف تراز طبقات یا دوبلکسی می‌باشند.


تاثیر دراز مدت آب شور بر خاک رس
متأسفانه آیین‌نامه زلزله ایران (استاندارد 2800) در مورد این‌گونه ساختمان ها کاملاً مسکوت بوده و هیچ توصیه ای برای تحلیل و طراحی این سازه‌ها نکرده هست.


بررسی پارامتر یک رفتار دینامیکی تیرهای طره‌ای با مقطع دایره‌های تو خالی و غیر یکنواخت
به همین جهت باید رفتار لرزه‌ای و عملکردی این سازه‌ها را به طورکلی و به دقت مورد توجه برنامه داد.


طراحی بهینه مخازن موجگیر دیفرانسیل
در این تحقیق، به بررسی رفتار لرزه‌ای ساختما‌ن‌های بتن‌آرمه در سازه‌های دوبلکسی تقویت نشده و تقویت‌شده با CFRP پرداخته شده هست.


بررسی ظرفیت باربری استاتیکی و دینامیکی پی روی سطح شیبدار به روش المان مجزا
برای دست‌یابی به این هدف با انجام اونالیزهای هستاتیکی خطی و غیرخطی در نرم‌افزار SAP2000 بر روی ساختمان‌های 3، 5، 10 و 15 طبقه با تعداد دهانه‌های 1 الی 5، به بررسی پارامترهای مختلفی مانند حداکثر جابه‌جایی سازه، دریفت، نیروی برشی وارد بر طبقات، پارامترهای نقطه‌ی عملکرد از جمله، شتاب و جابجایی طیفی، میرایی و وقت تناوب مؤثر در این نقطه، اثر میرایی ذاتی سازه، % مشارکت جرمی مودها، منحنی ظرفیت سازه‌ها پرداخته شده هست، هم‌چنین اثر تقویت و دوبلکسی شدن سازه و اثر افزایش ارتفاع و تعداد دهانه‌ها بر روی سطح عملکرد لرزه‌ای و پارامترهای متفاوت بررسی شده هست.


اثر زمان تناوب و مقاومت افزون بر نیاز لرزه‌ای - غیرارتجاعی قابهای خمشی بتن مسلح
نتایج نشان می‌دهد که، محصورسازی تیر و ستون سازه‌ی بتن‌‌آرمه با CFRP سطح زیر منحنی پوش آور را که بیانگر مقدار انرژی مستهلک شده توسط سازه هست، افزایش داده، از طرفی سختی و شیب اولیه‌ی سازه‌ی مقاوم بالاتر از سازه‌ی اصلی بوده و مقدار اون حدود 5/1 الی 5/2 برابر شده هست.

در بررسی اثر تقویت بر پارامترهای نقطه‌ی عملکرد دیده می-شود که، میزان شتاب طیفی افزایش، که وجود افزایش در ظرفیت بار لرزه‌ای را نشان داده، و جابجایی طیفی کاهش می-یابد که نشان‌دهنده‌ی افزایش مقاومت در برابر بار جانبی غیر الاستیک می‌باشد.

هم‌چنین با مقاوم‌سازی، میزان میرایی مؤثر در اکثریت موارد رو به کاهش بوده، و مقدار وقت‌تناوب مؤثر سازه‌ها کاهش یافته که نشان دهنده‌ی افزایش سختی سازه می‌باشد.

بطور کلی سازه‌ی 5 طبقه رفتار بهتری را از نظر بیشترین سختی و کمترین جابجایی طیفی نشان داده، و سازه‌ی 15 طبقه مطلوب‌ترین عملکرد را به لحاظ جذب انرژی و شتاب طیفی بیشتر و میرایی و وقت تناوب کمتر نسبت به سایر سازه‌ها دارا می‌باشد.

با مقایسه‌ی منحنی ظرفیت سازه‌‌های دوبلکسی و منظم می‌توان فرمود بیشترین سختی اولیه و کمترین تغییرمکان جانبی متعلق به مدل دوبلکسی هست.

با دوبلکسی شدن، شتاب طیفی نقطه عملکرد سازه افزایش یافته این در حالی هست که این امر کاهش جابجایی طیفی را موجب شده هست.

تأثیر دوبلکسی شدن، در سازه‌ی 5 طبقه از لحاظ کمترین وقت تناوب مؤثر و جابجایی طیفی و بیشترین شتاب طیفی رفتار مطلوب‌تری را از خود نشان می‌دهد، از طرفی سازه‌ی 15 طبقه بیشترین میرایی مؤثر را نسبت به سازه‌ی منظم ایجاد می‌نماید.
94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews