محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی x

محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعیمدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران

بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
ساخت کاشیهای تک پخت سریع با استفاده از سرباره
حمایت از ما | مشهدهاست
`

محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی


دشت بهادران در منطقه‌ای کویری، واقع در مرکز ایران و در فاصله 90 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد قرار دارد. در سالهای اخیر برداشت بیش از حد مجاز از آبهای زیرزمینی منطقه، مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی دشت ضروری بنظر می‌رسد. نظر به اینکه تعداد اندازه‌گیریهای لازم برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی و هیدروژنی موثر(s,t و ...) جهت محاسبه بیلان آبی بسیار زیاد و پر هزینه می‌باشد، معمولا از مدلهای ریاضی (کامپیوتری) جهت این امر استفاده می‌شود. در ابتدا این مدلها باید براساس داده‌های واقعی موجود کالبیره شده و سپس برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق از مدل کامپیوتری CSUFDMکه یک مدل جریان دو بعدی برای محیط متخلخل اشباع، همگن و ایزوتروپ می‌باشد، استفاده شده، است . در این مدل حل معادله دیفرانسیلی جریان غیر دائمی به روش تفاضلهای محدود انجام می‌گیرد.کالیبراسیون مدل با تغییر دادن هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره، میزان تغذیه، شرایط مرزی و سایر پارامترهای سفره در زمان و مکان انجام شد. برای اطمینان از اینکار تراز سطح ایستابی محاسباتی و مشاهداتی تا حصول تطابق قابل قبول بین آنها مورد مقایسه قرار گرفت . و بالاخره از مدل کالیبره شده جهت محاسبه بیلان آبی دشت ، تعیین دبی مجاز برداشت منطقه و پیش‌بینی وضعیت سفره آب زیرزمینی استفاده گردید. با توجه به منفی بودن بیلان آبی دشت ، تغذیه مصنوعی با یک الگوی فرضی در اجزاء انتخابی شبکه صورت گرفته و تغییرات تراز سطح ایستابی و عکس‌العمل آبخوان در اثر اعمال تغذیه مصنوعی در زمان و مکان بررسی شد و در پایان رهنمودهای لازم ارائه گردیده است .
نمایه ها:
سفره آب |
بیلان آب |
تغذیه مصنوعی |
دشت بهادران |
یزد |
مدیریت |
برنامه ریزی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5

مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)
بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی سیلیکنی هتروجانکشن با ساختار HIT
*