تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی x

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدیزمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی

رشد کریستالهای رنگی Al2O3 به کمک یون کبالت و نیکل
ساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی


در تحقیق حاضر، به روش مرز بالای آنالیز حدی، الگوریتم تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها در خاکهای همگن و ناهمگن تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی ارائه شده است . این الگوریتم با استفاده از یک شیوه بهینه‌سازی توانمند، شکل واقعی توده‌های لغزش را مدل می‌نماید و ضریب ایمنی را در اینگونه مسائل محاسبه می‌کند. الگوریتم این تحقیق در حالت خاص می‌تواند جهت محاسبه بار حدی در مسائل سه بعدی ظرفیت باربری پی‌ها بکاربرده شود. تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها از مسائلی است که در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است . این تحلیل در بسیاری از موارد عملی ضرورت اساسی دارد، لیکن در حال حاضر عموما بدلیل محدودیت مدلهای ریاضی در دسترس ، انجام‌پذیر نمی‌باشد. تاکنون تحلیل سه بعدی شیبها تنها در یک مورد در چارچوب دقیق مبانی روش آنالیز حدی که از قوی‌ترین روشهای حل مسائل پایداری در مکانیک خاک است . انجام یافته و آن نیز محدود به خاکهای همگن و حالت استاتیکی می‌باشد. مقایسه نتایج الگوریتم تحقیق حاضر در این حالت خاص با روش مذکور بیانگر بهتر بودن نتایج این الگوریتم بوده است . تحلیل سه بعدی پایداری شیبها در خاکهای ناهمگن برای اولین بار در این تحقیق انجام یافته است . قابلیت تحلیل مسائل در دو حالت ناهمگنی (الف) افزایش تدیجی ضریب چسبندگی خاک با عمق و (ب) خاکهای چند لایه (بدون محدودیت در انتخاب تعداد لایه) با امکان در نظر گرفتن زوایی اصطکاک داخلی متفاوت در لایه‌های مختلف و استفاده از مکانیسم‌های متفاوت لغزش در لایه‌های مختلف خاک و بهینه‌سازی هر یک از آنها به طور مستقل، ویژگیهای منحصر بفرد الگوریتم تحقیق حاضر می‌باشند. مقایسه نتایج حاصل در این زمینه با نتایج موجود در متون فنی نشان می‌دهد که الگوریتم تحقیق حاضر، حتی در حالات دو بعدی نیز برخی از اساسی‌ترین محدودیتهای موجود تحلیل‌های پایداری شیروانی به روش آنالیز حدی را از میان برداشته است . تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی‌ها و ظرفیت باربری پی‌ها در حالت دینامیکی (به صورت شبه استاتیکی) یکی دیگر از قابلیتهای روش تحقیق حاضر می‌باشد. امکان در نظر گرفتن همزمان و یا جداگانه ضریب شتاب موثر وارد بر توده خاک و نیروی افقی وارد بر شالوده و همچنین در نظر گرفتن ضریب شتاب به صورت تابعی از عمق از عمده‌ترین دستاوردهای تحقیق حاضر در این زمینه می‌باشد. این الگوریتم نخستین روشی است که تحلیل (دو بعدی و سه بعدی) دینامیکی مسائل ظرفیت باربری و پایداری شیب را با استفاده از روش آنالیز حدی در خاکهای ناهمگن امکان پذیر می‌سازد. نرم‌افزاری که در جریان این تحقیق تهیه گردید. حل کلیه مسائل فوق‌الذکر را به کمک رایانه‌های شخصی و با سرعت و سهولت زیادی ممکن می‌کند.
نمایه ها:
پایداری |
شیروانی |
تجزیه و تحلیل سه بعدی |
بارگذاری استاتیک |
بارگذاری دینامیکی |
برنامه کامپیوتری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدلسازی و شبیه‌سازی و کنترل کوره دوار سیمان
محاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم

طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
*