تاثیر دراز مدت آب شور بر خاک رس x

تاثیر دراز مدت آب شور بر خاک رسطراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)

بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
ساخت کاشیهای تک پخت سریع با استفاده از سرباره
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر دراز مدت آب شور بر خاک رس


رفتار ژئوتکنیکی خاکهای رسی به شدت بستگی به ترکیبات شیمیایی آب منفذی آن را دارد. نتایج آزمایشهای انجام شده توسط محققین مختلف بیانگر آن است که رفتار این خاک در تماس با محلولهای نمکی به شدت تحت تاثیر اندرکنش فیزکی - شیمیایی بین ذرات رسی خاک است . در این تحقیق، تاثیر درازمدت اندرکنش رس - شوری روی خواص حد مایع، حد خمیری، واگرایی، پارامترهای تراکم و خواص مکانیکی (تغییر حجم و مقاومت برشی) همچنین نفوذپذیری خاک (مطالعه موردی مصالح قرضه سد و نیاز تبریز در تماس با آبهای شور حوزه آبریز آجی‌چای) با انجام آزمایشهای مربوطه توصیف شده است . هدف از تحقیق حاضر، اطلاعاتی در مورد تاثیر املاح شور بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک است که می‌تواند در طراحی بهینه مخازن آب شور و سازه‌های کنترل شوری مفید باشد.
نمایه ها:
رس |
آب شور |
خاصیت شیمیایی |
خاصیت مکانیکی |
واگرایی |
خاک | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5

طراحی فیلتر دیجیتال تاخیر کسری متغیر
طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
*