بررسی پارامتر یک رفتار دینامیکی تیرهای طره‌ای با مقطع دایره‌های تو خالی و غیر یکنواخت x

بررسی پارامتر یک رفتار دینامیکی تیرهای طره‌ای با مقطع دایره‌های تو خالی و غیر یکنواختبررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی

اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی پارامتر یک رفتار دینامیکی تیرهای طره‌ای با مقطع دایره‌های تو خالی و غیر یکنواخت


با توجه به پیشرفت روز افزون کشور در امر صنعت و کشاورزی و تاسیسات شهری لوزم احداث سازه‌هایی که در این ارتباط می‌باشند فزونی یافته است . از جمله سازه‌های که می‌توان در این خصوص به آنها اشاره نمود، منابع هوایی آب ، سیلوها، دودکشها، شافتهای توربین‌ها، برجهای خنک کننده و موارد بسیار دیگر که بدلیل اهمیت سازه‌های فوق میبایست عملکرد مناسبی در هنگام وقوع زلزله و همچنین قابلیت بهربرداری بعد وقوع زلزله را دارا باشند. با یک مشابه‌سازی مناسب می‌توان اینگونه سازه‌ها را مشابه سازه‌های دانست که دارای زمان تناوب نسبتا بالایی می‌باشند. مدل تیر طره رفتار خیلی مشابهی با رفتار و خصوصیات اینگونه سازه‌ها را دارد. لذا در این تحقیق روی رفتار دینامیکی تیرهای طره با خصوصیات جرم و سختی متغییر با مقطع دایره‌ای تو خالی بحث و بررسی صورت گرفته است . اجسام پیوسته به هنگام ارتعاش دارای تعداد بی‌شمار فرکانسهای طبیعی هستند. کوچکترین فرکانس‌های طبیعی هستند. کوچکترین فرکانس را فرکانس اصلی ارتعاش می‌نامند. از آنجا که فرکانس اصلی ارتعاش مرز اولین تشدید بر اثر تحریک نیروهای خارجی است از اهمیت زیادی برخوردار است . در این تحقیق ارتعاش آزاد تیر طره به کمک روش‌های ریاضی بصورت پارامتری مورد بررسی قرار گرفته است . مشخصه‌های بدون بعد فرکانس به کمک برنامه‌ای در محیط نرم‌افزار ریاضی Mathematica به صورت پارامتری تعیین شده‌اند. با داشتن خصوصیات جرم، طول و سختی خمش تیر به کمک جداول نمودارهای ارائه شده می‌توان فرکانس‌های طبیعی ارتعاش را تعیین نمود. میزان تاثیر جرم متمرکزی در انتهای آزاد تیر طره با استفاده از روش‌های دقیق و پارامتری مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از نمودارهای ارائه شده می‌توان تاثیر جرم متمرکز انتها بر فرکانس‌های ارتعاش ، جرم موثر مدی و توزیع نیروی برشی ولنگرخمشی را بررسی نمود. میزان تاثیر وزن بر فرکانس‌های طبیعی ارتعاش عرضی تیر طره با استفاده از روش‌های دقیق ریاضی بصورت پارامتری مورد بررسی قرار گرفت ، نتیجه نشان می‌دهد که وزن سازه با توجه به اینکه به صورت گسترده در طول تیر توزیع می‌گردد، تاثیر حائز اهمیتی بر فرکانس‌های طبیع ارتعاش ندارد. در این تحقیق اثر نیروی محوری در انتهای آزاد تیر طره با توجه به مشخصه پایداری تیر به کمک روابط دقیق و پارامتری مورد بررسی قرار گرفت . با تدوین برنامه کامپیوتری مشخصه بدون بعد فرکانس‌ها با توجه به نسبت نیروی محوری به بار بحرانی تعیین که در جداولی ارائه شده است . برای مطالعه موارد فوق بصورت پارامتری چهار برنامه کامپیوتری در محیط برنامه‌نویسی Mathematica تهیه گردید.
نمایه ها:
رفتار دینامیکی |
تیر طره ای | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای تطبیق و پیش‌بینی ضرایب فعالیت محلول‌های الکترولیتی بر پایه ترمودینامیک آماری
جداسازی میعانات گازی به روش بازیافت انرژی با هدف کاهش یوتیلیتی و بازگشت سرمایه

تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
*