بررسی ظرفیت باربری استاتیکی و دینامیکی پی روی سطح شیبدار به روش المان مجزا x

بررسی ظرفیت باربری استاتیکی و دینامیکی پی روی سطح شیبدار به روش المان مجزامدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران

رشد کریستالهای رنگی Al2O3 به کمک یون کبالت و نیکل
ساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی ظرفیت باربری استاتیکی و دینامیکی پی روی سطح شیبدار به روش المان مجزا


روش المانهای مجزا "(Discrete Element Method)" با نام مخفف "DEM" یکی از روشهای موجود برای تحلیل عددی مسائل مختلفی در زمینه ژئوتکنیک مانند پایداری شیروانی‌ها و بررسی جابجایی توده‌های سنگی نسبت به یکدیگر می‌باشد. (البته این روش دارای کاربردهایی در زمینه‌های دیگر نیز می‌باشد). در این پایان‌نامه، سعی شده است تا از این روش در مساله ظرفیت باربری پی استفاده شود. پی می‌تواند روی سطح افقی یک نزدیک سطح شیبدار قرار داشته باشد. لذا مسئله ظرفیت باربری پی (نواری) روی سطح شیبدار یا سطح افقی در حالت استاتیکی و دینامیکی توسط این روش بررسی می‌شود. نیروی دینامیکی (زلزله) می‌تواند به صورت ضرایب شتاب افقی و قائم به صورت شبه استاتیکی به حرم خاک ، بار پی یا سربار وارد شود. در این پایان‌نامه، مفاهیم و تئوریهای لازم برای جزءبندی کردن یک سازه (که در اینجا سازه خاک زیر پی است) و تبدیل آن به یک شبکه المانهای مجزا ارائه شده، سپس شبکه موردنظر توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده: "BCAP"(Bearing Capacity Analysis Program) حل گردیده و نتایج آن با روشهای کلاسیک قبلی مقایسه می‌شود. مهمترین مزیت این روش بر روشهای دیگر (علاوه بر سادگی)، توانایی اعمال اغلب شرایط طبیعی به طور همزمان می‌باشد. شرایطی نظیر: تاثیر چسبندگی و اصطکاک داخلی خاک ، تاثیر زلزله به طور قائم و افقی بر روی جرم خاک ، سربار و بار پی، انواع بارگذاری روی پی (مانند بارگذاری یکنواخت ، مثلثی، ذوزنقه‌ای، خارج از مرکز، مایل و...)، (و به طور کلی اغلب پارامترهای محیطی و مقاومتی خاک و پی). در نهایت ، این پایان‌نامه تلاشی است برای معرفی هرچه بیشتر این روش در علم مکانیک خاک و مهندسی پی.
نمایه ها:
روش اجزای مجزا |
ظرفیت باربری |
پی |
سطح شیبدار | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ

اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)
*