بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پرشده از بتن x

بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پرشده از بتنطراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)

بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
ساخت کاشیهای تک پخت سریع با استفاده از سرباره
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پرشده از بتن


در این پایان‌نامه به بررسی رفتار و مقاومت تیر و ستونهای کوتاه مرکب ساخته شده از بتن محصور شده در لوله‌های فولادی مبادرت گردیده است . در این نوع اعضاء سازه‌ای وجود لوله‌های فولادی نه تنها در مناطق کششی مشابه آرماتور فولادی در بتن مسلح عمل می‌کند و ضعف کششی و برشی را جبران می‌نماید بلکه در مناطق فشاری نیز اگر بتن به شکلی مطلوب و موثر محصور شود، مقاومت فشاری آن نیز بهبود یافته و در نتیجه ظرفیت باربری فشاری مقطع افزایش می‌یابد یعنی در این صورت سطح مقطع مورد نیاز عضو کاهش یافته و طرح مورد نظر اقتصادی‌تر می‌شود. در اعضاء متشکل از لوله‌های پرشده از بتن علاوه بر افزایش میزان باربری، شکل‌پذیری عضو و نیز بهبود یافته و در نتیجه قدرت جذب انرژی نیز بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان از این عناصر جهت مقاوم‌سازی ساختمانها در برابر بارهای جانبی دینامیکی نظیر باد و زلزله استفاده کرد. هدف این پایان‌نامه انجام آزمایشات مختلف خمشی، برشی و فشاری روی لوله‌های فولادی پرشده با بتن جهت تعیین رفتار و خصوصیات مکانیکی آن می‌باشد. برای این منظور جمعا 10 نمونه ستون کوتاه بطول 30 سانتیمتر و 4 نمونه تیرهای خمشی بطول 120 سانتیمتر و 3 نمونه تیرهای برشی بطول 80 سانتیمتر مورد آزمایش قرار گرفتند. این نمونه‌ها از لوله‌های فولادی با قطر داخلی 152 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر که از بتن با مقاومت 28 روزه 270 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع پرشده بود ساخته شدند. نتایج این آزمایشها مفصلا عرضه گردیده‌اند و در هر مورد نیز سعی گردید که تئوری مناسب برای توجیه نتایج آزمایشات ارائه گردد و با نتایج بدست آمده توسط سایر پژوهندگان مقایسه شود.
نمایه ها:
مقاومت خمشی |
مقاومت برشی |
بتون |
لوله فولادی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم

بررسی روشهای استاندارد جدید فشرده سازی و بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس تبدیل موجک
طراحی فیلتر دیجیتال تاخیر کسری متغیر
طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
*