بررسی نظامهای انگیزشی در واحدهای خدمات مهندسی و تحقیقاتی x

بررسی نظامهای انگیزشی در واحدهای خدمات مهندسی و تحقیقاتیبررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
ساخت کاشیهای تک پخت سریع با استفاده از سرباره

بررسی متدهای استخراج در معدن سنگرود
بررسی قابلیت استفاده از کانی‌های سیلیکاته در صنایع داروسازی کشور
شیمی صنعتی آلی (نایلون 6)
بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
معالعه تهویه معدن باب نیزو
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی نظامهای انگیزشی در واحدهای خدمات مهندسی و تحقیقاتی


یکی از وظایف مهم مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور افزایش بهره‌وری سازمان می‌باشد. این موضوع در واحدهای خدمات مهندسی و تحقیقاتی که نیروی انسانی رکن اصلی آن بشمار می‌رود دارای اهمیت ویژه‌ای است . در این تحقیق الگویی ارائه شده است که مدیران سازمانها با استفاده از آن و تطبیق آن با واحد مورد نظر بتوانند نظام انگیزشی کارآیی ایجاد کنند. به این منظور 34 عامل انگیزشی از ادبیات استخراج شده و در شش گروه تقسیم شده‌اند. عوامل فوق طی پرسش‌نامه‌ای بین کارکنان 7 واحد نمونه توزیع شده و افراد عوامل را با هم مقایسه نموده‌اند. با استفاده از منطق محاسباتی AHP پرسش‌نامه‌های برگشتی معتبر (32 پرسش‌نامه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارتباط عوامل با متغییرهای سن، تجربه کار، تحصیلات ، رده سازمانی، جنس و درآمد مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت با توجه به موارد فوق عوامل انگیزشی مطرح شده در یک دیدگاه کلی اولویت‌بندی شده و درصد اهمیت هریک از آنها در مدل نهایی مشخص شده است .
نمایه ها:
تحقیق و توسعه |
خدمات مهندسی |
انگیزش | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی

محاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
*