برآورد الگوی نابرابری هزینه و منحنی انگل در استان مازندران (1373-1351) x

برآورد الگوی نابرابری هزینه و منحنی انگل در استان مازندران (1373-1351)بررسی تأثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج ‏‎Ms58‎‏
تاثیر نوع مواد اولیه در خواص بدنه‌های نسوز منیزیت - دولومیتی
تولید سرسیلندر پژو 405 به روش ریخته‌گری ثقلی در قالب فلزی
رشد کریستالهای رنگی Al2O3 به کمک یون کبالت و نیکل
ساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن

مقایسه معادلات حالت نوع ون دروالس با معادله حالت دیتریسی
دسته‌بندی بسته‌ها در اینترنت
بررسی متدهای استخراج در معدن سنگرود
بررسی قابلیت استفاده از کانی‌های سیلیکاته در صنایع داروسازی کشور
شیمی صنعتی آلی (نایلون 6)
بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
حمایت از ما | مشهدهاست
`

برآورد الگوی نابرابری هزینه و منحنی انگل در استان مازندران (1373-1351)


در این تحقیق الگوی نابرابری هزینه (درآمد) و منحنی انگل در استان مازندران و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1373-1351 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور شاخصهای نابرابری (ضریب جینی و سهم گروههای درآمدی) به روش پارامتریکی (با استفاده از الگوی پیشنهادی ابونوری و با کمک نرم‌افزار TSP7، QBASIC)، و منحنیهای انگل با استفاده از برازش مدلهای رگرسیونی (نیمه لگاریتمی و لگاریتمی دوطرفه) برای استان مازندران و کل کشور، به تفکیک مناطق شهری و روستایی برآورد شده است . با استفاده از روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و کشش هزینه‌ای (درآمدی) انواع هزینه‌ها، نتایج بدست آمده در ارتباط با آزمون فرضیه‌های تحقیق، به صورت زیر خلاصه می‌شوند: الف : روند توزیع درآمد در مناطق روستایی استان مازندران، در طی سالهای 1370-1351 به طرف نابرابری بیشتر بوده و از سال 1370 به بعد تا پایان دوره نابرابری در توزیع درآمد رو به کاهش بوده است . ب : توزیع درآمد در مناطق شهری استان مازندران، از ابتدای دوره تا سال 1356 نابرابرتر شده است . بعد از آن تا پایان دوره تقریبا از روند مشخصی پیروی نمی‌کند، اما مقدار آن در طی این سالها کاهش یافته و در سال 1373 به کمترین مقدار خود در طی دوره مورد مطالعه رسیده است . ج: در دوره مورد برری اختلاف معناداری بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان مازندران در مقایسه با مناطق شهری و روستایی کل کشور مشاهده نشده است . د: سطح نابرابری اقتصادی در مناطق روستایی استان مازندران پایین‌تر از سطح نابرابری اقتصادی در مناطق شهری استان مازندران بوده است . ه: هزینه‌های (خوراکی و دخانی) در مناطق شهری و روستایی استان مازندران و کل کشور، دارای کشش درآمدی کمتر از واحد (یک) هستند، و به عنوان کالاهای ضروری محسوب شده‌اند. و: هزینه‌های (پوشاک و کفش) و (مسکن) در مناطق شهری و روستایی استان مازندران و کل کشور، هر دو به عنوان کالاهای لوکس تلقی شده‌اند، زیرا کشش درآمدی این اقلام بیشتر از واحد است . ز: (سایر هزینه‌ها) (شامل: اثاثه، بهداشت و درمان، تفریحات و سرگرمیها، خدمات آموزشی و تحصیلی و ...) در مناطق شهری استان مازندران و کل کشور، دارای کشش درآمدی کمتر از واحد بوده، و به عنوان کالاهای ضروری تلقی گشته‌اند. اما در مناطق روستایی استان دارای کشش برابر واحد، و در مناطق روستایی کل کشور دارای کشش بیشتر از واحد بوده‌اند. به توجه به کشش درآمدی انواع هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی استان مازندران در مقایسه با مناطق شهری و روستایی کشور، می‌توان نتیجه گرفت که خانوارهای مناطق روستایی استان از وضعیت رفاهی بالاتری در مقایسه با مناطق روستایی کل کشور برخوردار بوده‌اند. اما برای مناطق شهری استان مازندران در مقایسه با مناطق شهری کل کشور چنین اختلافی مشاهده نشده است . همچنین خانوارهای مناطق شهری استان مازندران در مقایسه با خانوارهای مناطق روستایی استان از وضعیت رفاهی بالاتری برخوردار بوده‌اند.
نمایه ها:
استان مازندران |
1351-1373 |
هزینه |
برآورد |
انگل، ارنست | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP

بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
*