بررسی و اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت x

بررسی و اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیتبررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی
ساخت کاشیهای تک پخت سریع با استفاده از سرباره

بررسی قابلیت استفاده از کانی‌های سیلیکاته در صنایع داروسازی کشور
شیمی صنعتی آلی (نایلون 6)
بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
معالعه تهویه معدن باب نیزو
بررسی سینتیک واکنش تبدیل متانول به پروپیلن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی و اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت


در این پایان‌نامه نحوه بررسی و اندازه‌گیری هزینه‌های مرتبط با کیفیت در یک سازمان تشریح می‌شود. در بخش نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که هزینه‌های کیفیت چگونه تعریف ، شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند. در بخش بعد در مورد کاربرد "تابع ضرر" در اندازه‌گیری هزینه عدم رضایت مشتری بررسی می‌شود. در این قسمت یک تابع ضرر درجه دوم برای اندازه‌گیری میزان ضرر پولی در اثر انحراف مشخصه بحرانی محصول از مقدار هدف تعریف و همچنین در مورد اندازه‌گیری قابلیت فرآیند بحث می‌شود. با استفاده از "هزینه‌های کیفیت طبقه‌بندی شده" و "تابع ضرر" تعریف شده مدل اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت شکل می‌گیرد. در پایان در شرکت بهینه‌ساز قالب مدل تدوین شده جهت اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت آن شرکت به کار گرفته شده است .
نمایه ها:
اندازه گیری |
هزینه |
کیفیت |
مدیریت |
مدل |
شرکت بهینه ساز قالب | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک

ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)

سایر مطالب

*