کاربرد روشهای کمی در بهبود عملکرد سازمان x

کاربرد روشهای کمی در بهبود عملکرد سازماناکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی

تخمین تخلخل در سازند بورگان با استفاده از تلفیق داده‌های ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
طرح بهره‌برداری معدن سنگ گچ کورابلاغ
تعیین فشار بهینه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل‌های ژئومکانیکی و هیدرومکانیکی
کانه‌آرایی کانسنگ سلستین زاگرس استان کهگیلویه و بویراحمد(لیکک)
مسیریابی بهینه خطوط لوله گاز به کمک سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)
ساخت نوک، بکارگیری و توسعه ابزار نفوذ وزنی سوئدی برای کاوش زمین
حمایت از ما | مشهدهاست
`

کاربرد روشهای کمی در بهبود عملکرد سازمان


در این پایان‌نامه، مراحل شناخت ، تجزیه و تحلیل و طراحی یک سازمان مطلوب تشریح می‌گردد. در بخش نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان در یک سازمان ارتباطات میان واحدهای سازمانی را با نمودار ارتباطات و گردش کارها و فرایندهای سازمان را به کمک نمودارهای فرایند کار و کاربرگهای شناسنامه فعالیت شناسایی و ثبت نمود. در این بخش "فعالیت " به عنوان عنصر اصلی در بررسی سازمان معرفی می‌شود تا به این ترتیب سازمان براساس روابط میان فعالیتها و نیز روابط میان فعالیتها و واحدهای سازمانی به کمک جداولی نظیر جدول فعالیت -واحد سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در بخش بعد چگونگی استفاده از "برآورد انتظار مشتری" در طراحی و بهبود فعالیتها و فرایندهای کاری در سازمان تشریح شده و کاربرد و روشهایی مانند "مدیریت چرخه عمر" و "حل مسئله" در بهبود مستمر آنها مورد بررسی قرار میگیرد. با بهبود فعالیتها و فرایندهای سازمان، جهت تهیه ساختار سازمانی به دسته‌بندی فعالیتها پرداخته می‌شود و براساس نتیجه دسته‌بندی، سلسله مراتب سازمانی تعیین می‌گردد. در پایان مراحل تشریح شده در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو (ساپکو) و تغییرات به وجود آمده در ساختار سازمانی این شرکت بیان می‌شود.
نمایه ها:
روش کمی |
بهینه سازی |
عملکرد |
سازمان |
کاربرد |
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران

طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم

سایر مطالب

*