الگوریتم توالی عملیات با هدف کمینه کردن دیرکرد و زودکرد x

الگوریتم توالی عملیات با هدف کمینه کردن دیرکرد و زودکردساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند

شیمی صنعتی آلی (نایلون 6)
بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
معالعه تهویه معدن باب نیزو
بررسی سینتیک واکنش تبدیل متانول به پروپیلن
تخمین تخلخل در سازند بورگان با استفاده از تلفیق داده‌های ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
حمایت از ما | مشهدهاست
`

الگوریتم توالی عملیات با هدف کمینه کردن دیرکرد و زودکرد


در این مقاله مساله برنامه‌ریزی زمانبندی n کار مستقل بر روی m ماشین موازی مشابه بررسی شد. در این مساله فرض بر این بوده است که زمانهای عملیات کارها بر روی ماشینها قابل کنترل باشد و عملیات بر روی هر کاری را بتوان با صرف هزینه بیشتر در زمان کمتر انجام داد. کلیه کارها زمان تحویل مشترک دارند و هم به زمان تحویل و هم کل دیرکردˆزودکرد جریمه تعلق می‌گیرد. با این فرضیات هدف مساله تعیین زمانهای عملیات هر کار و زمان تحویل مشترک و همچنین تعیین توالی عملیات بهینه بوده است بطوریکه مجموع هزینه‌ها کمینه شود. ابتدا قضایا و احکام مربوط به این مساله در حالت تک ماشین و تعمیم آن به حالت ماشینهای موازی بررسی شد و سپس مساله بکمک یک مدل برنامه‌ریزی خطی صفر-یک مدلسازی شد. همچنین در مبحث فوق یادآوری شد که بعلت حجم محاسبات بالا و پیچیدگی مدل بهینه برای مسایل تقریبا مقدور نیست و تنها مسایلی با ابعاد بسیار کوچک را می‌توان بکمک مدل بهینه حل نمود بعلت این مشکل به ارائه یک الگوریتم هیوریستیک پرداخته شد که پشتوانه این الگوریتم قضایا و شرایط بهینه حل مساله در حالت تک ماشین است . سپس جهت بررسی کارآیی الگوریتم تستی شامل 10 مساله انجام شد و مشاهده شد که الگوریتم هیوریستیک در تعینن جوابهای نزدیک به بهینه بسیار کارآ می‌باشد و همچنین قابلیت حل مسایل در هر سایز را دارا می‌باشد. با توجه به کاربردی که این مساله در سیستم‌های تولید JLT دارد بسط هر چه بیشتر مدل با وارد کردن هرینه‌های جانبی دیگر و شرایط موجود در سیستم‌های تولیدی همچون عدم دسترسی کارها دص زمان صفر، وجود پیش‌نیازها در توالی عملیات و ... می‌تواند قدمهای بعدی این مطالعه را تشکیل دهد. صنعت کشور ما احتیاج به بازنگری‌های فروان در روشهای انجام کارها و برنامه‌ریزیها دارد. لازمه هر اقدامی در جهت بهبود در وضعیت صنعت و استفاده درست از منابع، ساختن بستر و زیربنای علمی و تئوری آن است . در نتیجه هر اقدامی در جهت ساختن این زیربنای علمی می‌تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد اگر چه مشاهده نتایج آن احتیاج به صبر و شکیبایی دارد و در و در طول زمان می‌تواند اثر خود را نشان دهد. به امید اینکه نتیجه این مطالعه نیز بتواند قدمی در جهت استفاده بهتر از منابع و کمکی در بهبود وضعیت صنعت باشد.
نمایه ها:
الگوریتم |
جدول برنامه |
دیرکرد |
زودکرد |
کمینه سازی |
جریمه | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی تأثیر اجرای سیستم حمل ونقل دوچرخه برمحیط‌زیست شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر اهواز)
تاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای

طراحی و ساخت فتوبیوراکتور به منظور کشت و برداشت میکروجلبک
مدلسازی و شبیه‌سازی و کنترل کوره دوار سیمان
محاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
*