بررسی لزوم و طراحی سیستم آموزش رانندگی برای ایران و اثر آن بر رفتارهای ترافیکی رانندگان x

بررسی لزوم و طراحی سیستم آموزش رانندگی برای ایران و اثر آن بر رفتارهای ترافیکی رانندگانرشد کریستالهای رنگی Al2O3 به کمک یون کبالت و نیکل
ساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی

بررسی متدهای استخراج در معدن سنگرود
بررسی قابلیت استفاده از کانی‌های سیلیکاته در صنایع داروسازی کشور
شیمی صنعتی آلی (نایلون 6)
بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
معالعه تهویه معدن باب نیزو
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی لزوم و طراحی سیستم آموزش رانندگی برای ایران و اثر آن بر رفتارهای ترافیکی رانندگان


این تحقیق کاربردی در ارتباط با چگونگی بهبود عامل انسانی در وضعیت ترافیک کشور و شامل 4 مرحله عمده است : -1 تحقیق در ارتباط با وضعیت ترافیک کشور و عوامل موثر بر آن که منجر به شناسایی عامل انسانی با بدترین وضعیت می‌گردد و جایگاه خالی سیستم آموزش اجباری رانندگان، به عنوان توجیهی برای این طرح برگزیده می‌شود. -2 تحقیق در ارتباط با سیستم‌های آموزش و آزمون رانندگی در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با وضعیت فعلی ایران که منجر به یافتن راهکارهایی برای پوشش نقاط ضعف سیستم آموزش و آزمون رانندگی تر ایران می‌شود. -3 ارائه سیستم پیشنهادی برای آموزش و آزمون رانندگی در ایران و تحقیق در ارتباط با اثر آموزش تئوری و آموزش عملی بر دیدگاه و رفتارهای ترافیکی مبتدی و با تجربه که منجر به ارزیابی مثبت آموزش اجباری و فراگیر در ایران با توجه به طرح ارائه شده می‌گردد. -4 پیش‌بینی هزینه طرح و کاهش هزینه ترافیکی ناشی از اجرای آن، که توجیح اقتصادی طرح را بدنبال دارد.
نمایه ها:
طراحی |
راننده |
ایران |
آموزش |
ترافیک |
رانندگی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار

تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای تطبیق و پیش‌بینی ضرایب فعالیت محلول‌های الکترولیتی بر پایه ترمودینامیک آماری
*