بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روشهای تحقیق در عملیات x

بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روشهای تحقیق در عملیاتاکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای مارجینگ ریختگی

بررسی و تحقیق پیرامون آبهای زیرزمینی دشت بردسیر
مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در در شبکه های IP
معالعه تهویه معدن باب نیزو
بررسی سینتیک واکنش تبدیل متانول به پروپیلن
تخمین تخلخل در سازند بورگان با استفاده از تلفیق داده‌های ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
طرح بهره‌برداری معدن سنگ گچ کورابلاغ
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روشهای تحقیق در عملیات


صنایع مواد غذایی کشور با داشتن سهمی معادل 14 درصد از ارزش افزوده تولیدی بخش صنعت ، یکی از مهمترین زیرشاخه‌ای این بخش محسوب می‌شود. در این تحقیق سعی شده است که کارایی این صنعت دو روش DEA و تاکسونومی مورد بررسی قرار گرفته و زیر شاخه‌های آن در سطح کدهای 3 و 4 رقمی طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی براساس شاخصهای اقتصادی تعریف شده اولویت‌بندی شوند. در ضمن آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن برای تست همبستگی دو روش بکار برده شده، مورد استفاده قرار گرفته است . با محاسبه ضریب همبستگی بین رتبه‌های حاصل و ورودیها و خروجیهای مورد استفاده قرار گرفته شده در روش DEA و شاخصهای روش تاکسومونی مشخص شد که عواملی نظیر هزینه آموزش ، هزینه تحقیقات ، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری هزینه شاغلین، میزان استفاده از ضایعات پس از فروش ، قابلیت صادرات و رقابت‌پذیری زیرشاخه‌های صنایع مواد غذایی در رتبه‌بندی و اولویت گذاری آنها سهمی اساسی داشته و می‌بایست در توسعه سایر زیر شاخه‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد.
نمایه ها:
تجزیه و تحلیل |
صنعت مواد غذایی |
ایران |
روش دی.ای.آ |
روش تاکسونومی |
کارایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما

بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
*