بررسی رفتار بادبندهای کابلی با صفحه فولادی وسط به عنوان سیستم جدید مهاربندی

مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار سکو‌های پایه کششی و ارائه طرح مناسب برای شرایط محیطی دریای خزر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد
بررسی عوامل موثر بر تحلیل تراوش سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود
استفاده از مهندسی ارزش در طراحی و اجرای شبکه آبیاری خداآفرین (کانال اصلی انتقال)
طرح بهینه سازی شاهتیر پل های فولادی با استفاده از روش تکا ملی ساختاری سازه ESO
بررسی پدیده ی تحریک شوندگی زلزله ها توسط زلزله های قبل از آنها با استفاده از معیار تنش شکست کولمب
ارزیابی ناپایداری شیروانی در راه های مواصلاتی استان اردبیل با استفاده از نرم افزار Geo Studio(مطالعه موردی:گردنه سرچم)
تخمین مکانی بار رسوب با استفاده از ابزارهای زمین آماری
ارزیابی اثرات ترمیم بر رفتار سد بتنی دو قوسی با استفاده از آزمایش های ارتعاش محیطی (مطالعه موردی: سد کارون 4)
بررسی مناطق مستعد زمین‌لغزش با استفاده از سیستم شبکه‌ی عصبی مصنوعی و تبدیل موجک (مطالعه‌ی موردی: شمال دشت تبریز)
ارزیابی ضوابط منظم و نامنظمی استاندارد 2800 در مورد سازهای بتن مسلح
بررسی رفتار دینامیکی سازه‌های قاب خمشی جداسازی شده با جداگرهای غیر الاستیک در نزدیکی گسل
بهینه سازی سازه ها با محدودیت تغییر مکان و تنش به صورت جداگانه
براورد میزان بخار اب موجود در اتمسفر با استفاده از مشاهدات GPS
Github doubt - sync repo
How to make vi redraw screen?
Git Submodule to a subfolder
Can I modify git-add's hunk size?
Merging between forks in GitHub
To have extra info at a prompt for Git by Zsh
To get a prompt which indicates Git-branch in Zsh
Unable to Git-add with force
Git commits found in master, not shown when viewing log of specific file
To get Git-prompt work in Zsh without a bug in a function
*