هیدرولیزآنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز x

هیدرولیزآنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپازبررسی طول لغزش در نانوکانال های صاف و زبر به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
بهبود روش های دسته بندی در داده کاوی با استفاده از دانش گذشته
تحلیل پنهان نگاری در تصاویر رنگی 24 بیتی
مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R
ارایه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: بیماران بیمارستان شهید مدنی)
فرآیند آبگیری (رطوبت زدایی) از گاز با بکارگیری جاذب های جامد در یک بستر سیالی

طراحی و ساخت فتوبیوراکتور،کشت و برداشت جلبک در آن به منظور تولید بیودیزل
فرایند اکسیداسیون پیشرفته با تاکید بر واکنش‌های فوتوکاتالیستی بر شکست و تخریب آلاینده‌های صنایع غذایی
تاثیئر ریسک در مدلسازی مالی قراردادهای BOT پروژه های نئروگاه های حرارتی
ارزیابی مقاومت در برابر خرابی پیش رونده در قابهای خمشی فولادی با اتصالات نیمه گئردار
بهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوهای نامتعارف در جریان داده ها
جایابی محدود کننده جریان خطا (FCL)در حضور تولیدات پراکنده(DG)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

هیدرولیزآنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز


پلی استر پلی اتیلن ترفتالات از الیاف آبگریز است و رنگهای پراکنده مناسبترین دسته از مواد برای رنگرزی این الیاف است. این دسته رنگها به سه روش استفاده از حامل، تحت فشار و تثبیت گرمایی روی این الیاف بکار می روند. در این پژوهش، رفتار رنگرزی پلی استر هیدرولیز شده آنزیمی به کمک آنزیم لیپاز بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیدرولیز آنزیمی در میزان جذب رنگ پلی استر به روشهای معمول رنگرزی بی اثر است و تنها سرعت جذب سطحی لیف را افزایش می دهد. علاوه بر آن، رنگرزی لیف هیدرولیز شده با رنگهای اسیدی و بازی حاکی از عدم جذب این دسته رنگها روی لیف هیدرولیز شده است.
نمایه ها:
استراز |
لیپاز |
الیاف پلی استر هیدرولیز شده |
رنگرزی |
آنزیم |
سرعت رنگرزی |
هیدرولیز آنزیمی |
پارچه پلی استر | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


صمغ گیری ابریشم ایرانی با استفاده از آنزیم های آلکالاز و ساویناز
مکان یابی صنایع (تمرکز صنعتی و توسعه فضایی)
بهسازی بافت های تاریخی در تونس محله حفصیه
متحد ماندن با نگاه شبکه ای
ژنرالیزاسیون کاربردی نقشه
سخت کردن القایی

بهره وری سبز: تجلی اندیشه زیست محیطی/
سیستم‌های از آبگیری شناور/
مخابرات بی‌سیم با پهنای باند وسیع/
ساخت و ساز همساز با اقلیم/
انبار داده (قسمت چهارم)ساختار انبار داده/
معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر/
*