مطالعه نحوه رسوبگذاری در مخازن سدها و تاثیر آن بر عملکرد سازه های تخلیه کننده سد (مطالعه ی موردی سد ستارخان) x

مطالعه نحوه رسوبگذاری در مخازن سدها و تاثیر آن بر عملکرد سازه های تخلیه کننده سد (مطالعه ی موردی سد ستارخان)مدلسازی،کنترل و شبیه سازی ریزشبکه AC/DC هیبرید
ارزیابی عملکردی تقاطعات کنترل شده با چراغهای راهنمائی هوشمند-مطالعه موردی شهر یزد
پهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
ايجاد سكوي آزمايش پروتكلهاي ISDN-PRI و v5.2 بر روي STAP
بررسی، شناسائی و تولید بیوسورفکتانت توسط گونه های باکتریایی
بررسی تاثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط
ارائه یک سیستم مدیریت اعتماد با در نظر گرفتن زمان
توسعه راهکارهای کاربردی تعالی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه(PEM)
محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه‌ای دیاگرید
پردیس موسیقی ایران زمین (طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری ایرانی)
بررسی وبهینه سازی چرخه های ترکیبی تولیدهمزمان بااستفاده ازسوخت های بیوگاز از دیدگاه های اگزرژی،اگزرژی- اقتصادی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مطالعه نحوه رسوبگذاری در مخازن سدها و تاثیر آن بر عملکرد سازه های تخلیه کننده سد (مطالعه ی موردی سد ستارخان)


با احداث سد در مسیر جریان رودخانه و ذخیره شدن آب در بالا دست آن، بدلیل کاهش گرادیان انرژی به حدود صفر ، تعادل طبیعی حاکم بر جریان رودخانه و همچنین جریان رسوبی که مابین بالا دست و پایین دست سد برقرار بوده دچار اخلال می گردد. این موضوع موجب کاهش ظرفیت حمل و در نتیجه رسوبگذاری مواد رسوبی همراه جریان در مخزن می گردد. انباشت رسوب از قسمتهای بالادست سد شروع شده و موجب تغییر تراز بستر و متعاقب آن تغییر نیم رخ سطح آب می‌شود. از جمله مسائل مطرح در رسوب گذاری مخزن سد مشکل انباشت رسوب در پشت سد، کاهش حجم ذخیره مخزن می‌باشد. عدم اطلاع از وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد و پیش بینی روشهای کنترل آن موجب کاهش عمر مفید سد و اتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد. روشهای مختلفی جهت پیش بینی روند رسوبگذاری مخازن سدها بکار گرفته شده است که از آن جمله می توان به روشهای تجربی و مدلهای عددی اشاره کرد. در این میان مطالعات میدانی بهترین روش برای بررسی مساله رسوبگذاری در مخزن سد می باشد ولی بدلیل هزینه بالای آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر روند رسوبگذاری مخزن سد شهید ستارخان اهر، به عنوان نمونه مورد مطالعه ، با بکارگیری مدل عددی دو بعدی MIKE21 و روش تجربی کاهش سطح شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده بصورت نمودارهایی در مقایسه با نتایج رسوب سنجی انجام گرفته در سال 88 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل MIKE21 در محاسبه حجم رسوبات انباشته شده در مخزن سد مطابقت خوبی با مقادیر واقعی دارد و با در نظر گرفتن مزیتهای آن از جمله زمان محاسباتی کمتر و پایداری بیشتر نسبت به مدلهای سه بعدی که زمان محاسباتی بسیار بالایی دارند برای مدلسازی و پیش بینی رسوبگذاری در سایر مخازن سدها نیز مناسب به نظر می رسد. در این مطالعه با استفاده از نتایج روش کاهش سطح نمودارهای سطح – ارتفاع و حجم-ارتفاع برای مخزن سد مورد مطالعه استخراج شده و با نمودارهای واقعی مخزن مقایسه شده است.همچنین از این روش تجربی در جهت روندیابی رسوبگذاری مخزن سد و تخمین عمر مفید سد استفاده شده است.
نمایه ها:
رسوبگذاری مخزن |
انتقال رسوب |
مدل عددی |
سد |
سازه تخلیه کننده | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R
ارایه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: بیماران بیمارستان شهید مدنی)
فرآیند آبگیری (رطوبت زدایی) از گاز با بکارگیری جاذب های جامد در یک بستر سیالی
بهینه سازی مقاطع کانال های روباز با استفاده از روش های فراکاوشی
بررسی و شبیه سازی اثرات بسته بندی بر خطوط انتقال تزویج شده در مدارات مجتمع سرعت بالا (تحلیل تمام موج)
مدولاتور و لامپ مادون قرمز از سیمیلاتور موشک تاو

ریتواتور
بررسی اجمالی باتری های آلکالاین و مقایسه آنها با باتری های لکلانشه
مبانی ریاضی و الگوریتمهای محاسباتی سیستمهای رمزنگاری کلید عمومی
سوپر تله مگنتیک
استفاده از انرژی نیشکر در تولید برق و بخار
نیروی محرکه قطار: لکوموتیو یا واگن های خودکششی؟

سایر مطالب

*