بررسی عددی و تجربی جریان خودچرخشی در چاه x

بررسی عددی و تجربی جریان خودچرخشی در چاهمدلسازی،کنترل و شبیه سازی ریزشبکه AC/DC هیبرید
ارزیابی عملکردی تقاطعات کنترل شده با چراغهای راهنمائی هوشمند-مطالعه موردی شهر یزد
پهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
ايجاد سكوي آزمايش پروتكلهاي ISDN-PRI و v5.2 بر روي STAP
بررسی، شناسائی و تولید بیوسورفکتانت توسط گونه های باکتریایی
بررسی تاثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

تعیین پارامتر های مودال قاب برشی با استفاده از روش خروجی-تنها و معرفی روش جدید احتمالاتی برای تعیین شکل مود قاب برشی
بررسی برگشت‌ پذیری فرش تحت بار دینامیکی و استاتیکی و اثر پارامترهای مشخصه‌ی فرش بر روی آن
تولید پودر نانو کریستالی آلومینیوم به روش پراکندن چیپس جامد
تحلیل تغییرات تصرفات اراضی حاشیه رودخانه میناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی ساکنین در سایت اوین-درکه
طراحی مدل اندازه گیری و تحلیل سرمایه ارتباطی بانک با استفاده از روش شاخص سازی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عددی و تجربی جریان خودچرخشی در چاه


به وجود آمدن چرخش بدون عامل خارجی در جریان سیال به خود‌چرخشی معروف است. برخی از محققان در وجود یا عدم وجود پدیده خود‌چرخشی در جریان چاه اختلاف نظر دارند. در تحقیق آزمایشگاهی و عددی حاضر، وجود پدیده خودچرخشی در جریان چاه مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق آزمایشگاهی، یک چیدمان آزمایشگاهی جدید نسبت به کارهای گذشته ارائه شده و اندازه‌گیری سرعت با توسعه روش تیمول‌بلو انجام می‌گردد. نتایج آزمایش نشان داد که حتی با افزایش دبی خروجی تا چندین برابر دبی بحرانی ادعایی، مقدار خالص سیرکولاسیون در جریان، نسبت به مقدار ورودی خود افزایش پیدا نمی‌کند و یا به عبارت دیگر، پدیده خودچرخشی در جریان چاه رخ نمی‌دهد. در مطالعه عددی، پدیده خودچرخشی با هندسه و شرایط یکسان با آزمایش، به صورت متقارن محوری و سه‌بعدی شبیه‌سازی شد. نتایج عددی سه‌بعدی با نتایج آزمایشگاهی همخوانی دارد و نشان داد که پدیده خودچرخشی در جریان چاه وجود ندارد و چرخش (یا مقدار متناظر آن سیرکولاسیون) دیده شده در آزمایش، ناشی از نامتقارنی جریان در ورودی است و با حذف این نامتقارنی، چرخش حذف می‌شود. از طرف دیگر، نتایج شبیه‌سازی متقارن محوری نشان داد که تغییر رفتار ناگهانی در مقدار سرعت آزیموتال V_? و سیرکولاسیون ? در محدوده وسیعی از عدد رینولدز مورد بررسی، دیده نمی‌شود و جریان پایدار است و همچنین به دلیل عدم افزایش مقدار سیرکولاسیون از مقدار ورودی آن، می‌توان گفت که خودچرخشی نیز در جریان رخ نمی‌دهد. شبیه‌سازی همچنین، تفسیر جدیدی از نتایج آزمایش‌ها بیان کرد و نشان داد که عدم ایجاد چرخش در دبی کم و پیدایش چرخش در مقادیر بالاتر از دبی بحرانی، مربوط به غالب بودن نیرو‌ی لزجت در دبی‌های کم می‌باشد و ارتباطی با ناپایداری و خودچرخشی ندارد.
نمایه ها:
سیرکولاسیون |
دبی بحرانی |
گردابه ظرف حمام |
چرخش | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه ارتعاشات پیچشی میکرو شفت داخل سیال مگنتورئولوژیکال
بررسی طول لغزش در نانوکانال های صاف و زبر به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
بهبود روش های دسته بندی در داده کاوی با استفاده از دانش گذشته
تحلیل پنهان نگاری در تصاویر رنگی 24 بیتی
مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R
ارایه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: بیماران بیمارستان شهید مدنی)

سوپر تله مگنتیک
استفاده از انرژی نیشکر در تولید برق و بخار
نیروی محرکه قطار: لکوموتیو یا واگن های خودکششی؟
اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا در کانال واگرا
بررسی سیستم‌های جاذب انرژی در مقاوم‌سازی ساختمانها
طراحی شاسی تریلر کمرشکن 60 تن
*