بهبود مدل های پتانسیل معدنی به منظور افزایش موفقیت اکتشاف (با نگرش ویژه بر لایه شاهد ژئوشیمیایی در محیط GIS) x

بهبود مدل های پتانسیل معدنی به منظور افزایش موفقیت اکتشاف (با نگرش ویژه بر لایه شاهد ژئوشیمیایی در محیط GIS)تشخیص بات نت های اجتماعی مبتنی بر شباهت‌های رفتاری و ویژگی‌های ساختاری گراف اجتماعی
مدلسازی،کنترل و شبیه سازی ریزشبکه AC/DC هیبرید
ارزیابی عملکردی تقاطعات کنترل شده با چراغهای راهنمائی هوشمند-مطالعه موردی شهر یزد
پهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
ايجاد سكوي آزمايش پروتكلهاي ISDN-PRI و v5.2 بر روي STAP
بررسی، شناسائی و تولید بیوسورفکتانت توسط گونه های باکتریایی

تعیین پارامتر های مودال قاب برشی با استفاده از روش خروجی-تنها و معرفی روش جدید احتمالاتی برای تعیین شکل مود قاب برشی
بررسی برگشت‌ پذیری فرش تحت بار دینامیکی و استاتیکی و اثر پارامترهای مشخصه‌ی فرش بر روی آن
تولید پودر نانو کریستالی آلومینیوم به روش پراکندن چیپس جامد
تحلیل تغییرات تصرفات اراضی حاشیه رودخانه میناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی ساکنین در سایت اوین-درکه
طراحی مدل اندازه گیری و تحلیل سرمایه ارتباطی بانک با استفاده از روش شاخص سازی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بهبود مدل های پتانسیل معدنی به منظور افزایش موفقیت اکتشاف (با نگرش ویژه بر لایه شاهد ژئوشیمیایی در محیط GIS)


مدل‌سازی پتانسیل معدنی عبارت است از تجزیه و تحلیل و تلفیق لایه‌های شاهد اکتشافی حاصل از مطالعات اکتشافی مستقل برای پی‌جویی یک ماده معدنی با تیپ مشخص، که به منظور به نقشه درآوردن و اولویت‌بندی نواحی امیدبخش و اهداف اکتشافات بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور تخصیص وزن به قسمت‌های مختلف لایه‌های شاهد فضایی برای تولید نقشه‌های پیش‌گوی وزن‌دار قابل استفاده در مدل‌سازی پتانسیل معدنی، دو روش عمده دانش‌محور و داده‌محور استفاده می‌شود. در روش دانش‌محور که در مناطق کم اکتشاف شده (نواحی سبز) استفاده می‌شود، تخصیص وزن به قسمت‌های مختلف شواهد اکتشافی از طریق قضاوت کارشناسی صورت می‌گیرد. نواحی امیدبخش و اهداف اکتشافی در خروجی مدل‌های پتانسیل معدنی حاصل از روش‌های داده-محور، به نحو زیادی متأثر از موقعیت اندیس‌های شناخته شده در منطقه مورد مطالعه است که ممکن است منجر به ایجاد یک خطای سیستماتیک در نتیجه خروجی شود. در این خصوص نقشه-های آنومالی‌های ژئوشیمیایی از مهم‌ترین و متداول‌ترین لایه‌های شاهدی هستند که در مدل‌سازی پتانسیل معدنی استفاده می‌شوند. تولید لایه‌های شاهد ژئوشیمیایی وزن‌دار همیشه بحث برانگیز بوده است. موضوع اصلی رساله حاضر شامل تحلیل داده‌های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای برای استنتاج بهترین ترکیب یا ترکیب‌های چند عنصری معرف کانی‌سازی مورد جستجو، وزن‌دهی هدف دار به قسمت‌های مختلف نقشه‌های آنومالی‌های ژئوشیمیایی بدون دخالت قضاوت کارشناسی و بدون استفاده از اندیس‌های شناخته شده داخل یک منطقه مورد مطالعه و همچنین به نقشه درآوردن آنومالی‌های ژئوشیمیایی است. در این خصوص سه روش عمده شامل روش تحلیل فاکتوری مرحله‌ای برای استنتاج بهترین ترکیب‌(های) معرف کانی‌سازی مورد جستجو، روش شاخص احتمالی کانی‌سازی ژئوشیمیایی برای تخصیص وزن هدف‌دار به قسمت‌های مختلف نقشه-های آنومالی‌های ژئوشیمیایی و همچنین روش حوضه‌های آبریز وزن‌دار برای به نقشه درآوردن آنومالی‌های ژئوشیمیایی در مناطق با الگوی آنومالی پیچیده، برای بهبود مدل‌های پتانسیل معدنی، توسعه داده شده است. علاوه بر سه روش فوق، یک شاخص جدید برای ارزیابی روش‌های مختلف جداسازی آنومالی از زمینه، تحت عنوان شاخص تفکیک، در این رساله معرفی شده است. همچنین دو روش جدید بهبود یافته دیگر برای تولید نقشه‌های وزن‌دار چگالی گسل و نقشه‌های‌ وزن‌دار فاصله از عوارض زمین‌شناسی ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که روش تحلیل فاکتوری مرحله‌ای با شناسایی و حذف ترکیب‌ها و عناصر غیر پیش‌گو باعث افزایش واریانس تشریح شده توسط هر فاکتور می‌شود. همچنین شدت آنومالی مخصوصاً در نزدیکی و اطراف ذخایر معدنی با استفاده از روش تحلیل فاکتوری مرحله‌ای و روش شاخص احتمالی کانی‌سازی ژئوشیمیایی افزایش می‌یابد. روش شاخص احتمالی کانی‌سازی می‌تواند به عنوان یک روش جدید تحلیل داده‌های اکتشافی در روش‌های دانش‌محور مدل‌سازی پتانسیل معدنی در نواحی بدون اندیس‌شناخته شده و بدون قضاوت کارشناسی برای تولید نقشه‌های شاهد وزن‌دار ژئوشیمیایی استفاده شود. آنومالی‌های مشخص شده در نقشه‌های حوضه‌های آبریز وزن‌دار انطباق بیش‌تری با سایر نشانه‌های معرف زمین‌شناسی کانی‌سازی مورد جستجو داشته و همچنین این نقشه‌ها می‌توانند مستقیماً در مدل‌سازی به روش منطق فازی، به عنوان یک نقشه وزن‌دار، استفاده شوند. با استفاده از روش حوضه‌های آبریز وزن‌دار، مشکل وابستگی به محل و چگالی نمونه‌برداری، در دو روش قبلی یعنی روش منحنی میزان (درون یابی) و روش تخصیص بالادست هر نمونه رسوب آبراهه‌ای تا نمونه بعدی به عنوان سطح تاثیر آن، مرتفع می‌شود. در نهایت این‌که با استفاده از روش‌های توسعه داده شده در رساله حاضر نرخ پیش‌بینی و همچنین موفقیت اکتشاف مدل‌های پتانسیل معدنی در مقایسه با روش‌های قبلی افزایش و بهبود یافته است.
نمایه ها:
مدل سازی پتانسیل معدنی |
اکتشافات ژیوشیمیایی |
سیستم اطلاعات جغرافیایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی پدیده تشدید فانو در نانوذرات پلاسمونی و کاربردهای آن در حسگرها
مطالعه ارتعاشات پیچشی میکرو شفت داخل سیال مگنتورئولوژیکال
بررسی طول لغزش در نانوکانال های صاف و زبر به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
بهبود روش های دسته بندی در داده کاوی با استفاده از دانش گذشته
تحلیل پنهان نگاری در تصاویر رنگی 24 بیتی
مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R

استفاده از انرژی نیشکر در تولید برق و بخار
نیروی محرکه قطار: لکوموتیو یا واگن های خودکششی؟
اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا در کانال واگرا
بررسی سیستم‌های جاذب انرژی در مقاوم‌سازی ساختمانها
طراحی شاسی تریلر کمرشکن 60 تن
ساخت سیلو به روش لیپ

سایر مطالب

*