حفظ و تکثیر لاین های نر عقیم (‏‎A ‎‏ لاین) نگهدارنده نر عقیمی (‏‎B‎‏ لاین) و اعاده کننده باروری (‏‎R‎‏ لاین)


حفظ و تکثیر لاین های نر عقیم (‏‎A ‎‏ لاین) نگهدارنده نر عقیمی (‏‎B‎‏ لاین) و اعاده کننده باروری (‏‎R‎‏ لاین)
در فروردین ماه سال 1382، بذور لاین های نر عقیم، نگهدارنده نرعقیمی و اعاده نماينده باروری در خزانه جوی و پشته در مزرعه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل کشت شدند.


بررسی و مقایسه عملکرد میزان تحمل یا حساسیت به بید سیب‌زمینی بر روی بادمجان
همچنین با توجه به اینکه لازمه تولید بذر هیبرید تشکیل خزانه تولید بذر می باشد با کشت لاین های ‏‎A‎‏ و ‏‎‏‎R‎‏ در تاریخ های مناسب و متفاوت جهت هموقتی گلدهی، خزانه تولید بذر نیز تشکیل داده شد.


بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام خرمای حاصل از کشت بافت


بررسی و نگهداری نر عقیم سیستوپلاسمی ذرت
نمایه ها:


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews

تاثیر زمان برداشت ، نحوه نگهداری و زمان انتقال ریشه به مزررعه بر میزان بولتینگ چغندرقند
تاثیر طولانی کردن دوره رشد چغندرقند در مناطق سردسیر و شور و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول
تعیین بهترین تراکم میزان گرده برای تلقیح خوشه ماده رقم استعمران
تعیین مقاومت گندم قدس و روشن به محدودیت و تنش آبی
تعیین مناسب‌ترین زمان تهیه کاشت قلمه چای
جمع‌آوری و شناسائی ارقام بومی محصولات زراعی استان و خویشاوندان وحشی آنها
رقم جدید نوید و مقایسه آن با گندم امید در مناطق سرد بیرجند
زودرس کردن توتون ترابوزان 269-12 (مقایسه لینه‌ها و هیبریدهای انتخابی با شاهد)
طرح بررسی نسبتهای مختلف برگ دو خوشه و بررسی سال آزمایشی شادگان
طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام باقلا
طرح مقایسه عملکرد ارقام بادمجان دلمه‌ای
How to create a fast PHP library?
Are there many users of PRADO out there? [closed]
Deploying to multiple servers
How do I Sort a Multidimensional Array in PHP [duplicate]
What is a good PHP library to handle file uploads? [closed]
Convert/extract phpinfo() into php.ini
Facebook RSS application
Disable Cakephp's Auto Model “feature”
How do you refactor your old PHP code? [closed]
Anything better than PHPDoc out there? [closed]
*