بررسی اثر توام فاصله کاشت و کود ازته رقم Ch21 x

بررسی اثر توام فاصله کاشت و کود ازته رقم Ch21مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده

ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر توام فاصله کاشت و کود ازته رقم Ch21


این آزمایش به فرم طرح اسپلیت پلات در 4 تکرار به اجرا در آمد که پلات اصل شامل 3 سطح کودی a2=200kg/ha a1=150kg/ha و a3=250kg/ha و کرتهای فرعی با چهار فاصله کاشت b2=20cm b1=15cm ، b3=25cm و b4=30cm می‌باشد: - سطح‌های مختلف کودها در هر سه سال معنی‌دار نشد اما سطح کودی 200kg/ha با میزان محصول 6437kg/ha در سال 1370 و سطح کودی 150kg/ha با عملکرد 589kg/ha در سال 1371 و سطح کودی 150kg/ha با عملکرد 4405/250kg/ha در سال 1372 بیشترین محصول را تولید نموده است . فواصل کاشت در سطح 1 درصد در هر سه سال معنی‌دار شد و فاصله کاشت 20cm×20 با عملکدر 6830kg/ha در سال 1370 و فاصله کاشت 15kg/ha×15 با عملکرد 6560kg/ha در سال 1371 و فاصله کاشت 15cm×15 با میزان محصول 5104/66kg/ha در سال 1372 بیشترین عملکرد را داشته است . - اثر متقابل فاصله کاشت و کود ازته در سال اول معنی‌دار و در دو سال بعد معنی‌دار نشد اما سطح کودی 150kg/ha با فاصله کاشت 20cm×20 با میزان محصول 7063/50kg/ha در سال اول و سطح کودی 250kg/ha با فاصله کاشت 15cm×15 با عملکرد 6790kg/ha در سال دوم و سطح کودی 150kg/ha با فاصله کاشت 15cm×15 با عملکرد 475ˆ5487 در سال سوم بیشترین محصول را تولید نموده است .
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران

بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
تعیین ارزش غذائی گاودانه و ماشک به روش in-Vivo
شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مختلف شهرستانهای اهر و کلیبر
*