بررسی اثر چند علفکش جدید در مبارزه با علفهای هرز مزارع پیاز x

بررسی اثر چند علفکش جدید در مبارزه با علفهای هرز مزارع پیازبررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations

متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر چند علفکش جدید در مبارزه با علفهای هرز مزارع پیاز


طرح بصورت دو آزمایش پهن برگ کشها و گراس کشها در سه منطقه تهران ، اصفهان و تبریز اجراء گردید. در آزمایش پهن برگ کشها از علفکش کلرتال دیمیتل (دکتال 75درصد) بعنوان سم استاندارد و در مقایسه با سموم جدید پندی متالین (استومپ 33درصد) وایوکسینیل (توتریل 25درصد) استفاده شد. در آزمایش دوم ، گراس کش جدید سیکلوکسیدیم (فوکوس 10 درصد) در مقایسه با دو گراس کش ثبت شده ستوکسیدیم (نابو - اس 5ˆ12 درصد) و فلوآزیفاپ بوتسیل فوزیلید 5ˆ12 درصد آزمایش شدند. نتیجه کلی آزمایش در سه منطقه نشان داد که علفکش ایوکسینیل (به میزان 3 لیتر توتریل در هکتار) در مورد پهن برگ کشها و علفکشهای سیکلوکسیدیم (فوکوس ) و ستوکسیدیم (نابو - اس ) هریک به میزان 2 لیتر در هکتار در مورد گراس کشها بهترین نتیجه را از نظر کنترل علفهای هرز و افزایش محصول داده‌اند. علفکش کلرتال دیمیتل نیز در دو منطقه اصفهان و تبریز مشابه ایوکسینیل بوده است ، لیکن در تهران ضعیف تر از ایوکسینیل عمل نموده است . علفکش پندی متالین علفهای هرز را در تهران در حد متوسط ، ولی در اصفهان و تبریز در حد مطلوب کنترل نمود، لیکن میزان خسارت آن روی پیاز در تبریز نزدیک به صد در صد و در اصفهان نگران کننده بود. در تهران خسارتی روی پیاز مشاهده نشد. کارآیی گراس‌کش فلوآزیفاپ بوتیل در هر سه منطقه قابل رقابت با دو گراس‌کش دیگر نبود.
نمایه ها:
سم |
علف هرز |
علفکش |
مزرعه پیاز |
پیاز | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ

شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
*