بررسی اثر فاصله کاشت نشاء و سطوح کودی در راندمان محصول لاینهای امیدبخش 294 و 297 و 338 x

بررسی اثر فاصله کاشت نشاء و سطوح کودی در راندمان محصول لاینهای امیدبخش 294 و 297 و 338بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations

متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر فاصله کاشت نشاء و سطوح کودی در راندمان محصول لاینهای امیدبخش 294 و 297 و 338


این طرح بصورت کرتهای دو بار خرد شده و با 3 تکرار به اجراء در آمد شامل : 3 تیمار رقم (294 ، 297 ، 338) و 3 تیمار کودیF3 ( n =120kg p =60),F2 ( n =90kg p =45) F1 (n =50kg p =30) وسه فاصله کاشت 20×20 ، 25×25 ، 25×20 بوده است ، نتایج حاصله نشان میدهد که بین تیمارهای کودی اختلاف معنی‌دار وجود ندارد. در بین سه فاصله کاشت نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. بیشترین عملکرد مربوط به فاصله 25×25 برای لاین 294 و 20×20 برای لاین 297 و 25×25 برای لاین 338 می‌باشد.
نمایه ها:
راندمان محصول |
سطح کودی |
فاصله کاشت |
برنج |
نشاءکاری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران

انتخاب بهترین روش تهیه سیلوی ضایعات کدو
مقایسه ارزش غذایی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی گوساله‌های نر پرواری
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
*