بررسی اثر نحوه خشک کردن در میزان شکستگی برنج آمل سه در هنگام سفید کردن x

بررسی اثر نحوه خشک کردن در میزان شکستگی برنج آمل سه در هنگام سفید کردناثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها

کاربرد و مقایسه روشهای فتوالاستیسیته، اجزا‏‎ء‎‏ محدود و فرمولهای مقاومت مصالح برای مطالعه توزیع تنش در زیرشکن قلمی
بررسی میزان موفقیت کاج تهران ‏‎(Pinus eldarica)‎‏در پارک جنگلی قوچک تهران
ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر نحوه خشک کردن در میزان شکستگی برنج آمل سه در هنگام سفید کردن


علل متعددی جهت شکستگی دانه در هنگام سفید کردن ذکر شده است . در این طرح یکی از مهمترین عوامل یعنی اثر نحوه خشک کردن محصول پس از برداشت بررسی شد. این مطالعه که بر روی رقم پرمحصول منطقه (آمل سه) انجام شد پس از کشت 900 متر مربع ، تمامی سطح آزمایشی همزمان برداشت و به چهار قسمت مساوی تقسیم شد. دو قسمت از این چهار قسمت بلافاصله خرمن‌کوبی و شلتوک بدست آمده در سایه (انبار) و آفتار قرار داده شد. دو قسمت دیگر نیز بدون خرمنکوبی ، مانند روش قبل نگهداری شد. از زمان برداشت تا یک هفته بعد در ساعتهای 6 صبح ، 12 ظهر و 6 بعدازظهر نمونه‌گیری و تعیین درصد رطوبت شد و از زمانی درصد رطوبت به 15 درصد رسید نمونه‌های یک کیلوگرمی تهیه و پوست‌کنی و سفید شد که بدنبال آن منحنی‌های حاصله از سرعت کاهش رطوبت و درصد شکستگی بدست آمد. نهایتا" معلوم شد که تحت هیچ شرایطی شالی و یا شلتوک بعد از درو نباید در انبار نگهداری شود زیرا که بعد از گذشت یک هفته رطوبت در هر دو حالت چندان پائین نیامد و حتی در نمونه شالی در سایه پوسیدگیهای دیده شده. از طرفی مشخص شد که رقم آمل سه در شرایطی که خرمنکوبی شده و شلتوک در مجاورت آفتاب قرار داده می‌شود پس از 36 ساعت رطوبتش به 15 درصد خواهد رسید ولی اگر شالی در آفتاب نگهداری شد پس از 54 ساعت به این مرز رطوبتی خواهد رسید. در مجموع کمترین میزان خرد در حالتی که شالی در آفتاب قرار داشت زمانی حاصل شد که رطوبت 5ˆ12 رسید (با 98ˆ25 درصد خرد) و در حالتی که شلتوک در آفتاب قرار داده شد کمترین میزان خرد در رطوبت 3ˆ12 (با 06ˆ28 درصد خرد) بدست آمده.
نمایه ها:
خشک کردن |
خرمنکوبی |
شلتوک |
برنج آمل 3 |
شکستگی |
برنج |
رطوبت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن

مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
*