بررسی امکان دو بار کشت در یکسال و عوامل موثر در عملکرد برنج طارم و اوندا x

بررسی امکان دو بار کشت در یکسال و عوامل موثر در عملکرد برنج طارم و اوندابررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ارقام سویا
کودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای

بررسی میزان موفقیت کاج تهران ‏‎(Pinus eldarica)‎‏در پارک جنگلی قوچک تهران
ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی امکان دو بار کشت در یکسال و عوامل موثر در عملکرد برنج طارم و اوندا


در سال 72 در ایستگاه برنج فیروزکنده نتیجه بسیار خوبی بدست آمده است بطوریکه از کشت اول او رقم طارمبه میزان 4300 کیلوگرم در هکتار محصول بدست آمده و از کشت دوم رقم اوندا در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه سطح کودی مورد بررسی قرار گرفت که پس از برداشت محصول و تجزیه آماری از تیمار شماره 3 یعنی با مصرف 100 کیلوگرم اوره به میزان 3070 کیلوگرم محصول بدست آمده که با سایر تیمار در یک کلاس قرار گرفته واز نظر آماری معنی‌دار نشده است .
نمایه ها:
برنج اوندا |
برنج طارم |
کود شیمیایی |
کود اوره | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران

مقایسه ارزش غذایی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی گوساله‌های نر پرواری
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
*