بررسی امکان دو برداشت توتون در یکسال با استفاده از کف بر کردن آن x

بررسی امکان دو برداشت توتون در یکسال با استفاده از کف بر کردن آنبررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations
بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی ( آئولا )
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( دیم )

متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی امکان دو برداشت توتون در یکسال با استفاده از کف بر کردن آن


نظر به اینکه منطقه طارم دارای آب و هوای گرمی می‌باشد و نشاءکاری سایر محصولات زراعی از جمله گوجه‌فرنگی از اوایل فروردین در منطقه شروع میشود میتوان با پیش‌رس کردن نشاء و انجام به موقع نشاءکاری عملیات برداست را در نیمه تابستان به اتمام رسانیده و اقدام به کف برکردن مزارع نمود چنانچه این کار عملی گردد. در اواخر تابستان و اوایل پائیز امکان برداشت دوم فراهم میگردد. بدین ترتیب ضمن استفاده بهینه از زمین زارعین با کسب درآمد بیشتر علاقه‌مندی بیشتری نسبت به کشت توتون نشان خواهند داد. در این بررسی پس از برداشت اول و کف برکردن ضمن نرم کردن پای بوته‌ها اقدام به دادن کود شیمیایی و انجام آبیاری خواهد شد. پس از دو هفته یکی از قوی‌ترین جوانه‌های جانبی نگهدداری و بقیه جوانه‌ها حذف خواهند شد. در طول دوره داشت دوم ، جهت جلوگیری از بروز سفیدک دروغی بفاصله 15 روز دوبار مزرعه بوسیله سم ریدومیل مانکوذب سمپاشی خواهد شد.
نمایه ها:
کف برکردن |
گیاه |
طارم علیا |
استان زنجان |
برداشت محصول |
توتون | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو

استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
*