بررسی امکان کاهش مصرف علفکش گلیفوسیت با استفاده از مواد افزودنی x

بررسی امکان کاهش مصرف علفکش گلیفوسیت با استفاده از مواد افزودنیبررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ارقام سویا
کودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای

بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی امکان کاهش مصرف علفکش گلیفوسیت با استفاده از مواد افزودنی


علفکش گلیفوسیتL`که بعنوان علفکش عمومی کاربرد وسیعی دارد بدلیل گرانی قیمت و مصرف بالا هزینه زیادی رابعهده مصرف‌کننده تحمیل میکند. به منظور کاهش مقدار مصرف آن آزمایشی انجام و ضمن آن علفکش مذکور با نسبتهای مختلف سولفات آمونیوم مخلوط و مصرف گردید که نشان داد سولفات آمونیوم میتواند اثرات علفکشی رانداپ را تا حد 30 درصد افزایش دهد و از این نظر با مادسورفکتانت با نام فریگیت که از خارج وارد میشود قابل مقایسه است .
نمایه ها:
سورفکتانت |
سولفات آمونیوم |
علفکش |
علفکش گلیفوسیت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ

مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
استفاده از آب پنیر در غنی سازی کاه گندم با اوره
طرح تولید آمیخته‌های میان هیبرید تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) با طرح نگهداری و ایجاد بانک ژن بمنظور تولید آمیخته‌های تجارتی طیور
بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
*