بررسی تاثیر آب شور در عملکرد ارقام گندم و خواص فیزیکو شیمیائی خاک x

بررسی تاثیر آب شور در عملکرد ارقام گندم و خواص فیزیکو شیمیائی خاکبررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )

تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر آب شور در عملکرد ارقام گندم و خواص فیزیکو شیمیائی خاک


این آزمایش در پائیز سال 1371 با دو رقم گندم روشن و قدس با سه تیمار مصرف آب رودخانه و زهکش شامل (T1=مصرف آب رودخانه از ابتدا تا پایان فصل با شوری 2 دسی‌سیمنس بر متر ، T24مصرف آب زهکش از ابتدا تا پایان فصل با شوری 10 دسی‌سیمنس بر متر و T3=دو نوبت آب رودخانه در هنگام کاشت و جوانه زدن و سپس آب زهکش تا پایان فصل ) در چهار تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصافی اجرا گردید. در تابستان سال 1372 عملکرد دانه و سایر پارامترهای تولید اندازه‌گیری و نمونه‌های خاک لازم تهیه گردید. نتایج حاصله نشان داد که در تیمار T1 (تماما" آب رودخانه) رقم قدس با عملکرد دانه 7125 کیلوگرم بهتر از رقم روشن با عملکرد 6113 کیلوگرم دانه در هکتار بوده است . در تیمار T2 (تماما" آب زهکش ) رقم روشن با تولید 6225 کیلوگرم در هکتار بهتر از رقم قدس با عملکرد 5950 کیلوگرم در هکتار بوده . در تیمار T3 رقم قدس با عملکرد 7500 کیلوگرم در هکتار بهتر از رقم روشن با عملکرد 6925 کیلوگرم در هکتار بوده است . آزمایش در پائیز سال 1372 برای سال سوم مجددا" بشرح فوق‌الذکر تکرار گردید.
نمایه ها:
آب شور |
گندم قدس |
گندم روشن |
عملکرد دانه |
زهکش |
خاصیت فیزیکوشیمیایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ارزش غذائی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ

بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
تعیین ارزش غذائی گاودانه و ماشک به روش in-Vivo
شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مختلف شهرستانهای اهر و کلیبر
*