بررسی تاثیر سطح ایستایی بر عملکرد چغندرقند x

بررسی تاثیر سطح ایستایی بر عملکرد چغندرقندبررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )

کاربرد و مقایسه روشهای فتوالاستیسیته، اجزا‏‎ء‎‏ محدود و فرمولهای مقاومت مصالح برای مطالعه توزیع تنش در زیرشکن قلمی
بررسی میزان موفقیت کاج تهران ‏‎(Pinus eldarica)‎‏در پارک جنگلی قوچک تهران
ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر سطح ایستایی بر عملکرد چغندرقند


طرح فوق مشتمل بر پنج تیمار فاصله از محور زهکش روباز (L1 تا L5 ) که بترتیب 5ˆ7 ، 5ˆ37 ، 75 ، 5ˆ112 و 150 متر در سه تکرار در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. سطح ایستایی از طریق احداث چاهکها درکنار هر تیمار قرائت گردید. بر اساس میانگین ارقام حاصله از قرائت عمق تا سطح ایستابی در تیمار I2 برابر 1800m و در تیمار L5 برابر 1400m بوده است . میانگین شوری خاک در عمق 0-900m برای دو تیمار اخیر بترتیب قبل و بعد از کاشت اختلافی معادل یک دسی‌زیمنس بر متر بود. نتایج مربوط به درصد قند استحصالی هنوز بدست نیامده است . میانگین عملکرد محصول تیمارهای L2 تا L5 بترتیب معادل 3ˆ57 ، 3ˆ45 ، 0ˆ44 و 39 تن در هکتار بوده است . بدین ترتیب کاهش عمق سطح ایستابی سبب نقصان عملکردی معادل 3ˆ18 تن در هکتار گردیده است .
نمایه ها:
شوری خاک |
زهکش |
کشت |
گیاه |
چغندرقند |
سطح ایستایی آب |
قند | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو

بررسی امکان و چگونگی استفاده از ضایعات مزارع ذرت دانه‌ای ( غنی شده ) در تغذیه گوسفند
شناسائی نژاد گوسفند شال
تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر روی پروار بره‌های نر کردی (سن 4 و 8 ماه)
بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هولشتین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه
تعیین ارزش غذائی گاودانه و ماشک به روش in-Vivo
شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مختلف شهرستانهای اهر و کلیبر
*