بررسی تغییرات پتانسیل اکسیداسیون ، هدایت الکتریکی و فشار جزئی گاز CO2 در طول مدت غرقابی در شالیزارها x

بررسی تغییرات پتانسیل اکسیداسیون ، هدایت الکتریکی و فشار جزئی گاز CO2 در طول مدت غرقابی در شالیزارهابررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations

تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تغییرات پتانسیل اکسیداسیون ، هدایت الکتریکی و فشار جزئی گاز CO2 در طول مدت غرقابی در شالیزارها


بمنظور مطالعه و بررسی اثرات شیمیائی غرقاب در خاکهای شالیزا 9 نمونه خاک منطقه با خصوصیات مختلف انتخاب و بمدت 12 هفته غرقاب و آزمایشات لازم در مورد اندازه‌گیری PCO2 , EC , PH , EH در آنها در فواصل زمانی یکهفته انجام گردید. خلاصه نتایج: -1 با گذشت زمان Eh کاهش یافت و Ec پس از رسیدن به ماکزیمم کاهش یافت . -2 PH خاکهای اسیدی افزایش و خاکهای قلیائی کاهش یافت و فشار گاز CO2 بعد از رسیدنبه حداکثر کاهش یافت . لازم به تذکر است که نحوه و علت این تغییرات و بررسی روابط متقابل شدت تغییرات نقاط max و min در گزارش نهائی خواهد آمد.
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی

مقایسه ارزش غذایی کاه سویا با کاه گندم در جیره غذایی گوساله‌های نر پرواری
شناسایی صفات ظاهری و تولیدی بز بومی لرستان (با مشارکت مردمی)
بررسی تاثیر افزایش سطوح پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی
مقایسه بین میزان رشد و خصوصیات لاشه بره‌های کردی قطع دنبه شده و نشده
بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و جایگاه آن در تغذیه نشخوارکنندگان
مطالعه پرورش هیبریدهای کرم ابریشم در استان همدان- شهرستان ملایر
*