اثر برخی فاکتورهای تولید جنین و باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏ x

اثر برخی فاکتورهای تولید جنین و باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/
بررسی اثر رقابت بین گیاهان سکاله مونتانوم ، بروموس تکتورم و آگروپایرون دز رتروم و کریستاتوم/
فیزیولوژی رشد و نمو زعفران/
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
مسمومیت دان مرغ از کجا ناشی می‌شود/
کمبود ازت در پنبه/

کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر برخی فاکتورهای تولید جنین و باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏


تقریبا بیش از 90درصد روغن مصرفی کشور ایران از طریق واردات تامین می گردد و در دو دهه اخیر کشت دانه های روغنی مانند سویا، آفتابگردان و ... نتوانسته اند نیازهای کشور را برطرف نمایند. از طرفی کشت دانه روغنی کلزا با توجه به تجربه مثبت آن در کشورهای در حال توسعه ، در چند سال اخیر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اصلاح ارقام سازگار با شرایط کشورمان امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور کاربرد روش هاپلوئیدهای مضاعف در کنار روشهای سنتی می تواند در کاهش زمان برنامه های اصلاحی این گیاه موثر واقع گردد. یکی از مهمترین تکنیکها در اصلاح به روش هاپلوئیدهای مضاعف، روش کشت میکروسپور می باشد. در این تحقیق به منظور بهینه سازی این روش چند آزمایش کشت میکروسپور کلزا انجام گرفته است.نتایج نشان داد که تعویض محیط کشت در تمام موارد منجر به کاهش شدید جنیسن زایی گردید و مشخص گردید که میکروسپورهای رقم گلوبال به هر گونه دستکاری فیزیکی در کشت حساس می باشند.
نمایه ها:
کلزا |
جنین |
میکروسپور | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی و مقایسه میزان بذر بر روی 3 رقم جو دیم در شرایط زارع
بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت

بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
بررسی وضع گوسفندداری در منطقه قائمشهر
علل نیامدن جفت در گاو و درمان آن
درمان جراحی ضایعات انتهای پستان در گاو
بررسی مقدار منیزیم در خون گوسفندان ایران
معالجه ورم پستان بوسیله پماد پستانی تارگوت
*