بررسی عملکرد و تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در کلزا x

بررسی عملکرد و تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در کلزاکاربرد و مقایسه روشهای فتوالاستیسیته، اجزا‏‎ء‎‏ محدود و فرمولهای مقاومت مصالح برای مطالعه توزیع تنش در زیرشکن قلمی
بررسی میزان موفقیت کاج تهران ‏‎(Pinus eldarica)‎‏در پارک جنگلی قوچک تهران
ساخت کلاهک متخلخل تانسیومتر/
متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان/
بررسی آفات درخت سنجد در استان سمنان
هیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک

ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عملکرد و تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در کلزا


به منظور بررسی وجود اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط و نیز بررسی همبستگی و تجزیه روابط برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه و روغن و وراثت پذیری این صفات با استفاده از 25 رقم کلزا که در آزمایشات مقدماتی عملکرد از عملکرد بالایی برخوردار بودند، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سه منطقه کرج، زنجان و قزوین در سال زراعی 80-1379 به اجرا درآمد.
نمایه ها:
عملکرد محصول |
صفت گیاهی |
کلزا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان
استفاده از روش کشت بافت و تکثیر یونجه

اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
بررسی نقش کبالت در تغذیه دام و طیور
*