وراثت ژن(های) عامل مقاومت به ریزومانیا و شناسایی نشانگرهای ‏‎DNA‎‏ ی پیوسته با آنها در چغندر قند x

وراثت ژن(های) عامل مقاومت به ریزومانیا و شناسایی نشانگرهای ‏‎DNA‎‏ ی پیوسته با آنها در چغندر قندهیدرولیک مته های حفاری به همراه 300 مساله حل شده در هیدرولیک
تأثیر برخی خصوصیات خاک سطحی بر قابلیت تشکیل سله و مقاومت آن در برابر فرسایش آبی
تولید اسیدسیتریک از ملاس نیشکر در بستر جامد
اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی/
بررسی اثر موقعیتهای مختلف ژئومورفیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در دو منطقه با اقلیم های متفاوت در استا
مروری بر نقش تمایز و تشخیص ایزوتوپهای کربن بوسیله گیاهان در مطالعات خشکی I - "فتوسنتز"/

بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
حمایت از ما | مشهدهاست
`

وراثت ژن(های) عامل مقاومت به ریزومانیا و شناسایی نشانگرهای ‏‎DNA‎‏ ی پیوسته با آنها در چغندر قند


در حال حاضر ، بیماری ریزومانیا مهمترین بیماری چغندرقند در اکثر نقاط دنیا محسوب می شود. بنابراین ، اصلاح برای مقاومت به ریزومانیا با روشهای کلاسیک و بیوتکنولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مطالعه ، با هدف تعیین تعداد ژنهای مقاومت به ریزومانیا در منبع مقاوم ‏‎WB42‎‏ ، مقایسه سطح مقاومت ، به ریزومانیا در دو منبع ‏‎WB42‎‏ و ‏‎Holly‎‏ ، مطالعه اثر دز ژنی و شناسایی نشانگرهای ‏‎RAPD‎‏ پیوسته با ژنهای مقاومت ، دو والد مقاوم فوق با والدین حساس(دارای رنگ محور زیرلپه و رنگ ساقه گلدهنده متفاوت ) تلاقی داده شده و نسلهای ‏‎F1,F2,‎‏ و ‏‎BC1‎‏ تهیه شدند. گ
نمایه ها:
ریزومانیا |
چغندر قند |
ژن |
دی. ان. آ | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد

بررسی بیماری ای-بی-آر در گاوداریهای اطراف تهران
اوابائین و اثر درمانی آن
پنیر پاریز
طرز تهیه پوست خام و اهمیت اقتصادی آن
ژنتیک و اصلاح نژاد در سگ
بررسی آزردگیهای کلیه در نفریت‌های گلومرولی
*