تعیین حجم و اوج سیلاب با دوره برگشتهای مختلف در حوضه تسوج به منظور کاربرد در آبخوانداری x

تعیین حجم و اوج سیلاب با دوره برگشتهای مختلف در حوضه تسوج به منظور کاربرد در آبخوانداریارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب
تغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/

تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تعیین حجم و اوج سیلاب با دوره برگشتهای مختلف در حوضه تسوج به منظور کاربرد در آبخوانداری


در دنیای امروز و در آستانه قرن بیست و یکم، تامین آب و بهره‌وری بهینه از این عنصر حیاتی امری لازم و ضروری است . با اینکه رگبارهای شدید موجب سیلابهای عظیم گشته و خسارات جانی و مالی فراوانی به وجود می‌آورد و نیامدن باران سبب خشکسالیها و کم شدن خشکسالیها و کم شدن فعالیتهای همه موجودات زنده می‌گردد، ولی بشر از روزی که پا به عرصه وجود گذاشته است ، به این نعمت گرانبها و حیاتی نیاز داشته و در مورد چگونگی گردش آن در طبیعت و یا مهار کردنش در سطح کره خاکی بررسی‌ها و مطالعات سودمندی انجام داده است . یکی از روشهای بهره‌وری بهینه از آب ، پخش سیلابها است که در اصطلاح علمی به آن آبخوانداری اطلاق می‌شود. در پخش سیلابها اولین قدم تعیین دبی اوج و حجم سیلابها اولین قدم تعیین دبی اوج و حجم سیلاب پخشی است . دبی اوج از آن جهت دارای اهمیت است که برای طراحی سازه‌های پخشی تعیین سیل با دوره برگشتهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است . منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در آبخوان تسوج در شمال دریاچه ارومیه و حوضه‌های آبریز مشرف به شهر تسوج و روستاهای انگشتجان و امستجان قرار دارد. این منطقه از نقطه نظر جغرافیایی در مختصات (33 و 45) تا (18 و 45) طول شرقی و (24 و 38) تا (15 و 38) عرض شمالی واقع شده است . این منطقه از شمال به خطالراس ارتفاعات میشوداغ و از جنوب به دریاچه ارومیه ختم می‌شود. در این پژوهش تعیین دبی اوج مورد بررسی با توجه به توزیعهای آماری مختلف صورت پذیرفت . توزیعهائی که برای تعیین دبی اوج مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از توزیع‌های گامبل، نرمال، فاستر I، فاسترIII و لوگ پیرسون III که با توجه روش حداقل مربعات روش لوگ‌پیرسون III به عنوان بهترین توزیع شناخته شد. حجم سیلاب دربرآورد مساحت منطقه زیر پوشش طرح در آبیاری سیلابی و گنجایش مخازن و استخرها در برنامه‌های تغذیه مصنوعی، تاثیر فراوانی دارد. اهمیت دیگر حجم سیلاب در پروژه آبخورانداری، تعیین مقدار آب قابل استحصال و قابل ذخیره در مناطقی است که این پروژه‌ها در آنجا اجرا می‌شود. دربرآورد حجم سیلاب از دو روش استفاده گردید: -1 روش بارش جریان‌ساز - مساحت -2 روش هیدروگراف بی‌بعد با توجه به این که در بدست آوردن هیدروگراف بی‌بعد از رودخانه زولاچای استفاده گردید لذا روش بارش جریان‌ساز مساحت پیشنهاد گردید.
نمایه ها:
حوضه آبریز |
سیل |
حجم |
توزیع آماری |
شیب حوضه |
آبخوان |
تسوج | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations

فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

سایر مطالب

*