بررسی اقتصادی اثرات سیستم زهکشی و تحلیل بهره‌وری عوامل موثر بر تولید خرما در شهرستان دشتستان x

بررسی اقتصادی اثرات سیستم زهکشی و تحلیل بهره‌وری عوامل موثر بر تولید خرما در شهرستان دشتستانبررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها

حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اقتصادی اثرات سیستم زهکشی و تحلیل بهره‌وری عوامل موثر بر تولید خرما در شهرستان دشتستان


خرما یکی از محصولات باغی خشکباری ایران، بویژه استان بوشهر (دشتستان) می‌باشد، که از وسعت کشت و تولید قابل توجهی برخوردار است . بدلیل اهمیتی که این محصول در استان بوشهر از نظر تولید، سطح زیر کشت و اشتغالزایی دارد، و به دلیل فقدان مطالعه اقتصادی در زمینه تولید این محصول، ضرورت انجام این تحقیق روشن می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی اقتصادی اثرات سیستم زهکشی و تحلیل بهره‌وری و کارآیی عوامل تولید خرما می‌باشد. بمنظور دستیابی به اهداف این مطالعه 137 پرسشنامه بروش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای تکمیل گردید. تمام باغداران به دو گروه دارای سیستم زهکشی (گروه اول) و بدون سیستم زهکشی (گروه دوم) تقسیم شده‌اند. در این تحقیق ابتدا به ارزیابی تاثیر بعضی از عوامل مدیریتی برروی تولید و محاسبه بهره‌وری متوسط و نهایی عوامل تولید پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (COLS) کارآیی فنی کشاورزان محاسبه شده است . نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بهره‌وری عوامل تولید خرما در منطقه در حد بالایی نیست و کشاورزان از منابع تولید به مصرف کارآ استفاده نمی‌کنند. میانگین کارآیی فنی گروه اول 61 درصد و میانگین کارآیی فنی گروه دوم 47 درصد برآورد گردید. نتایج مربوط به سیستم زهکشی نشان می‌دهد که این سیستم بعنوان نوعی تکنولوژی بر روی تولید کشاورزان اثر مثبت دارد، بطوری که باعث تغییر عرض از مبداء و شیب تابع تولید می‌شود. همچنین کل اختلاف بهره‌وری در هکتار بین دو گروه 25/79 درصد برآورد شده است ، از این رقم 23/92 درصد آن مربوط به تغییر تکنولوژی و 1/87 درصد باقیمانده مربوط به نهاده‌های تولید است . این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که کشاورزان با استفاده از سیستم زهکشی در همان سطح مصرف نهاده‌ها می‌توانند بازده خود را افزایش دهند.
نمایه ها:
بررسی اقتصادی |
زهکشی |
بهره وری |
تولید |
خرما |
دشتستان |
بوشهر | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations
بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی ( آئولا )

پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
*