بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایران x

بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایرانبررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها

حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایران


این مطالعه با هدف تعیین ارقام و زمان برداشت مناسب جهت استحصال هسپریدین که یک فلاونوئید مورد استفاده در صنایع داروسازی است ، در قالب آزمایش فاکتوریل با متن طرح کاملا تصادفی شامل دو فاکتور رقم و زمان، در سه تکرار روی چهار رقم مرکبات در شمال ایران انجام شد. از آنجا که میزان هسپریدین در مرحله‌ای از رشد و نمو میوه به حداکثر رسیده و پس از آن کاهش می‌یابد تعیین بهترین زمان برداشت در ارقام حاوی این ماده ضروری است . چهار رقم پرتقال محلی، پرتقال تامسون ناول، نارنگی کلمانتین و نارنگی انشو طی دو سال (1376-77) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق روشن ساخت که مقدار عصاره کل و مقدار هسپریدین در همه ارقام در حدود 50-60 روز بعد از مرحله تمام گل به حداکثر می‌رسد و عملکرد هسپریدین در دو رقم پرتقال محلی و نارنگی کلمانتین در بیشترین حد ظاهر شده است . بنابراین رقم پرتقال محلی که در شمال کشور سطح زیرکشت زیادی دارد می‌تواند در تولید هسپریدین مورد استفاده قرار گیرد.
نمایه ها:
زمان برداشت |
رقم |
گیاه |
هسپریدین |
ایران |
مرکبات |
کمیت |
کیفیت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند

بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان
*