تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی) x

تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی)جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس
کنترل ژنتیکی نمو و ژنهای همیوتیک در گیاهان

حمایت از ما | مشهدهاست
`

تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی)


به منظور تعیین مهمترین چهره‌های زیستی گیاهی در قالب تنوع گونه‌ای (تنوع زیستی گونه‌های چوبی) و تهیه نقشه‌های تنوع زیستی در جنگل‌های گیلان به اداره‌های منابع طبیعی هر شهرستان مراجعه و رویشگاه‌های گونه‌های آزاد، بارانک ، بلندمازو، داغداغان، راش ، زربین، سرخدار، شاه‌بلوط، شمشاد و ... مشخص شدند. در هر یک از این رویشگاه‌ها قطعه نمونه‌ای به مساحت نیم هکتار و بشکل لوزی بطور انتخابی تعیین گردید و تمام گونه‌های چوبی مورد شناسایی و جمعیت آنها بررسی و در مجموع 123 قطعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفت . برای مطالعه تنوع زیستی گونه‌های چوبی در مناطق خارج از رویشگاه‌ها از اطلاعات 99 طرح جنگلداری استفاده شده است . در این مطالعه از شاخص سیمپسون، تابع شانون - وینر و شاخص بریلوین برای محاسبه تنوع زیستی استفاده شده و یکنواختی شاخص‌ها نیز بدست آمده است . برای ارزیابی غنا از شاخص‌های غنای مارگالف و منهینیک استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که رویشگاه‌های داغداغان و سرخدار بیشترین و رویشگاه‌های راش و شمشاد کمترین تنوع زیستی را دارا می‌باشند. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل طرح‌های جنگلداری نشان می‌دهد که سری 4 آستاراچای، دانگ دوم لمیریک ، شیره‌وا، رزداره پشت ، دزگیت بیشترین و طرح‌های رزه، لسانیه، خشکه دریا، شن رود (دانگ)، لارنه و شلیشه کمترین تنوع زیستی را دارند. نوآوری‌های این تحقیق عبارتند از: الف) در افزایش تنوع زیستی، یکنواختی مهمتر از غنا است . ب) در افزایش شاخص سیمپسون، اهمیت یکنواختی بیش از غنا است در حالیکه در افزایش تابع شانون - وینر شاخص‌های غنا مهمتر هستند. ج) برای ارزیابی تنوع زیستی جنگل‌های گیلان، تابع شانون - وینر بدلیل حساسیت زیاد به تغییرات گونه‌های نادر توصیه می‌شود. د) تنوع زیستی در جنگل‌های غرب گیلان بیشتر از شرق است . ه) دستیابی به حقایق پراکنش گونه‌های چوبی در جنگل‌های گیلان و) تهیه نقشه‌های تنوع زیستی در جنگلهای گیلان.
نمایه ها:
تنوع زیستی |
گونه چوبی |
استان گیلان |
نقشه |
جنگلداری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations
بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی ( آئولا )
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( دیم )

بررسی ویژگی های کشت تا برداشت خاکشیر و اثر تراکم بذر بر میزان عملکرد آن در استان کرمانشاه
بررسی کشت مخلوط پیاز و زیره
بررسی و مقایسه میزان بذر بر روی 3 رقم جو دیم در شرایط زارع
بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
*